gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ADALET PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SORU İPTAL VE SONUÇLARINA İTİRAZ

28 Haziran 2015 tarihinde yapılan Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Yazılı Sınav Sonuçlarına ilişkin soru iptal ve itiraz açıklaması yapıldı.

01 Ağustos 2015 Cumartesi 11:36
ADALET PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SORU İPTAL VE SONUÇLARINA İTİRAZ

28 Haziran 2015 tarihinde yapılan Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Yazılı Sınav Sonuçlarının ilanedilmesinden sonra sınav sonuçlarına ilgililerce yapılan başvurular ve değerlendirme sonucunda; Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin20/3 maddesindeki, “Yazılı sınav sorularından hatalı olduğu kabul edilenler, sınava katılan tümadaylar yönünden doğru cevaplanmış kabul edilir.” hükmü uyarınca sınav sonuçları yenidendeğerlendirilerek açıklanmış olup sınav sonuçlarına, www.meb.gov.tr adresinde yayınlanmasından itibaren 5iş günü içinde itiraz edilebilir. 

 

Sınav sonuçlarına ilk defa itiraz edecek adaylar, itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri GenelMüdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye HalkBankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (Yirmi TL KDVDâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacakolup daha önce sınav sonuçlarına itiraz etmiş olanlar (itirazını güncellemek isteyenler) herhangi birücret yatırmaksızın sınav sonucuna itiraz edebilir. 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET