gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ADALET PERSONELİ SARAYIN ÖNÜNDEN HAKLARINI İSTEDİ

Türk Büro-Sen 1 Eylül 2014 Adli Yıl açılışında, Ankara Adalet Sarayı önünde Adalet Çalışanlarının” haklarını istedi.

01 Eylül 2014 Pazartesi 15:27
ADALET PERSONELİ SARAYIN ÖNÜNDEN HAKLARINI İSTEDİ

Türk Büro-Sen  1 Eylül 2014 Adli Yıl açılışında, Ankara Adalet Sarayı önünde Adalet Çalışanlarının” haklarını istedi.

Ankara 14 Nolu Şube (Adliye) Başkanı Erol Bilir konuşmasında, “Maalesef ülkemizde adalet mekanizmasının sadece Hakim ve Savcılardan oluştuğu düşünülmektedir. Her sene Adli Yıl açılışlarında hakim ve savcıların sorunları konuşulmakta, işin mutfağında çalışan adalet personelleri unutulmaktadır.

Erol Bilir, Adalet çalışanlarının çözüme kavuşturulması gereken sorunlarını şöyle sıraladı.

“*657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. Maddesinde düzenleme yapılarak, adalet personeli için Adalet Hizmetleri sınıfının oluşturulması,

*Adalet personelinin tamamına fazla mesai ücreti ödenmesi

*Ulaşım ödeneğinin, tüm adliye çalışanlarına ödenmesi,

*Yardımcı Hizmetler sınıfında çalışan personele de ek gösterge verilmesi,

*Mübaşirler ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan personelin, Genel İdari Hizmetler Sınıfına alınması,

*Adalet çalışanlarına fiili hizmet zammı getirilmesi,

*Adli Yıl açılış ayında tüm yargı çalışanlarına 1 maaş tutarında ikramiye verilmesi,

*Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile yüksek yargı organlarının tüm personeline, Hakim ve Savcılarda olduğu gibi brüt maaşlarının %10’u tutarında yargı ödeneği ödenmesi,

*Nöbet görevi verilen Adalet çalışanlarının, nöbet ücreti ve izinlerinde komisyonlar arasındaki uygulama farklılıklarının giderilmesi,

*Yemek, Lojman ve kreş sorunlarının çözüme kavuşturulması,

*Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüklerinde çalışan personelin sorunlarının çözülmesi,

*Adalet çalışanlarının, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun kapsamına alınması,
*Adalet Bakanlığında çalışan 4/C’li personele kadro verilmesi,

*Sosyal tesislerden tüm personelin faydalandırılması,

*Adalet personelinin gerek adliye içinde gerekse adliye dışında can güvenliğinin sağlanması,”

Bir Pakette Adalet Personeli İçin Çıkarılmalı

“Adalet çalışanlarının, Görevde Yükselme, ücret adaletsizliği, sağlığı tehdit eden çalışma ortam ve koşullarının iyileştirilmesi, can güvenliğinin sağlanması gibi bir çok sorunu çözüm beklemektedir.  Bugüne kadar çıkartılan yargı paketlerinde adalet çalışanları için bir iyileştirme yapılmaması on binlerce adalet çalışanını üzmüş ve Adalet Bakanlığına küstürmüştür. Adalet çalışanları, Bakanlıktan personeli içinde bir Yargı Paketi çıkartılmasını beklemektedir.”

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET