gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YENİ YARGI PAKETİNDE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER

TBMM Başkanlığı'na sunulan "Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Değişiklik Yapılması Hakkında Yasa Teklifi" ile yargı işleyişinde önemli değişiklikler öngörülmektedir.

15 Ekim 2014 Çarşamba 12:26
YENİ YARGI PAKETİNDE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER

YENİ YARGI PAKETİNDE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER 


TBMM Başkanlığı'na sunulan "Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Değişiklik Yapılması Hakkında Yasa Teklifi" ile yargı işleyişinde önemli değişiklikler öngörülmektedir.

YARGITAY TETKİK HAKİMLERİ

Yargıtay Kanunu değişikliği ile, Yargıtay'da çalışacak tetkik hakimleri, meslekte en az 5 yılını fiilen doldurmuş adli yargı hakim ve Cumhuriyet Savcıları arasından HSYK tarafından atanacaklar.

AVUKATLIKTAN HAKİM VE SAVCILIĞA GEÇİŞTE DEĞİŞİKLİK

2 yıl fiilen mesleğinde çalışmış avukatların hakimlik ve savcılık adaylığı sınavına girebilecekler. Daha önce 5 yıllık fiili çalışma süresi gerekmekteydi. Hakim ve savcı adaylığı için, giriş sınavının yapıldığı tarih itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olma şartı, giriş sınavının yapıldığı Ocak ayının 1'inci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olma şeklinde değiştiriliyor.

HAKİM VE SAVCILIK SINAVINDA BAŞARILI OLAMAYANLAR

Hakim ve savcı adaylığı dönemi sonunda yapılan yazılı sınavda başarılı olduğu halde Kurul tarafından mesleğe kabul edilmeyenler, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde, mesleğe kabul edilmeleri talebiyle Kurulun ilgili dairesine başvurabilmelerine imkan veriyor.

HSYK 1. Dairesi'ne verilen Türkiye Adalet Akademisi tarafından yapılan planlamaya ve alınan taleplere uygun olarak eğitim programlarına katılmaya izin verme yetkisi kaldırılıyor.  

HSYK TARAFINDAN VERİLEN KİMLİKLER RESMİ KİMLİK SAYILACAK

HSYK tarafından verilen hakim ve savcı kimlik kartları, tüm resmi ve özel kuruluşlarca resmi kimlik olarak kabul edilecek.

ADALET BAKANLIĞINA YURTDIŞI TEŞKİLAT

Adalet Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatı kurulacak ve yurt dışı teşkilatı Adalet Müşavirliği kadrolarına, hakimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az 5 yıl görev yapmış ve üstün başarısı ile yurt dışı hizmetlerinde yararlı olacağı anlaşılanlar arasından atama yapılacak. Misyon şefleri; adalet müşavirlerinin sicil amiri olmayacak. Yurt dışı sürekli görev süresi 3 yıl olacak. Bu süre hizmetin gerektirdiği hallerde Adalet Bakanı'nın onayıyla bir yıla kadar uzatılabilecek. Bakanlıkça mahallinden sözleşmeli statüde istihdam yapılabilecek.  Halen Hakimler ve Savcılar Kanunu uyarınca dış temsilciliklerde görevde bulunanlar, Adalet Müşavirliği kadrolarına atanmış sayılacak.

Adalet Bakanlığı'na yurtdışı teşkilatı için Adalet Müşaviri olarak 30 kadro veriliyor. 

CEZASI ARTAN SUÇLAR 

Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nda gerçekleşen değişikliklerle, hürriyete karşı suçlar bölümündeki "tehdit" maddesinde; Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, hürriyetine, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehdit eden kişi mağdurun şikayeti üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılması öngörülüyor. 

Tehdit; kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle ve kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle yapılması halinde iki yıldan beş yıla kadar  hapis cezası verilmesi söz konusu olacak. 

Ceza Muhakemesi Kanunu'nu değişikliği ile şüpheli veya sanıkla ilgili arama durumlarında "yakalanabileceği veya suç delillerinin elde edilebileceği hususunda somut delillere dayalı kuvvetli şüphe varsa; şüphelinin veya sanığın üstü, eşyası, konutu, işyeri veya ona ait diğer yerler aranabilir" ifadesindeki "somut delillere dayalı kuvvetli" ifadesi yerine "makul" kelimesi şeklinde değiştiriliyor. Böylece aramaların daha kolay yapılabilecek yasal düzenleme getiriliyor.  

EL KOYMA KAPSAMI GENİŞLİYOR

TCK'da el koyma "Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar" başlığında sayılan "silahlı örgüt" veya  "örgüte silah sağlama" suçuyla karara bağlanırken; yeni düzenlemede "Anayasayı ihlal", "yasama organına karşı suç", "hükümete karşı suç", "Hükümete karşı silahlı isyan", "silahlı örgüt", "silah sağlama" ve "suç için anlaşma" soruşturmalarında el koyma kararı verilebilecek. 

Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmada iletişimin tespitine ağır ceza mahkemeleri yerine sulh ceza hakimlikleri veya yargılamayı yapan mahkemelerce karar verilecek.  

Şüpheli ve sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespiti, soruşturma aşamasında hakim; kovuşturma aşamasında mahkeme kararına istinaden yapılacak. Kararda, yüklenen suçun türü, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, telefon numarası veya iletişim bağlantısını tespite imkan veren kodu ve tedbirin süresi belirtilecek.

Devletin güvenliğine karşı ve anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlarda; "dinleme ve kayda alma", "gizli soruşturmacı görevlendirme", "teknik araçla izleme" mümkün olabilecek. 

MÜDAFİNİN DOSYA İÇERİĞİNİ İNCELEME  

Müdafinin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek alması, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hakim kararıyla bu yetkisi kısıtlanabilecek.

Yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren tutanak ile bilirkişi raporları ve adı geçenlerin hazır bulunmaya yetkili oldukları diğer adli işlemlere ilişkin tutanaklar hakkında, kısıtlama uygulanmayacak.

Müdafi, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edildiği tarihten itibaren dosya içeriğini ve muhafaza altına alınmış delilleri inceleyebilecek; bütün tutanak ve belgelerin örneklerini harçsız olarak alabilecek. 

Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda, Cumhuriyet savcısı soruşturmanın yapıldığı yer sulh ceza hakiminden de karar alabilecek.

ADLİ YIL AÇILIŞI KALDIRILIYOR 

Yargıtay Kanunun'da öngörülen "Adli Yılın Açılışı"na ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılıyor. 

NOTER İŞLEMLERİ

Noterlerin işlemlerini elektronik ortamda yapabilmelerine yasal zemin kazandırılıyor. Noterler, elektronik imza kullanılarak da işlem yapılabilmesinin önü açılıyor. İstisna olarak, düzenleme şeklinde yapılması zorunlu tutulan işlemler ile irade beyanlarının alınmasına ilişkin işlemlerde elektronik imza kullanılabilmesi ancak ilgililerin noter huzurunda olmaları şartına bağlanıyor. 


Kamudan Haberler 


  

denetimli serbestlik

esra yıldırım
04 Nisan 2015 Cumartesi 14:20

denetimli serbestlik 3 seneye çıkarılsın ,basit suçlardan dolayı fazlasıyla hak etmediği kadar magdur olan mahkumlar ve aileler düşünülsün.. içeri beyefendi giren insanlar bile orda bozuluyor şartlar insanlığa yakışmıyor,hiç bir denetim söz konusu değil ,suçu 5 yıldan az olan insanların cezalarıyla ilgili iyileştirilmeler yapılırsa cezaevleride boşalır bunca insanlarda magduriyetten kurtulur.artık yeter diyoruz canımız burnumuza geldi yeter artık!

4 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla
TÜM YORUMLARI GÖRÜNTÜLE

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET