gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU YÖNETİCİ KRİTERLERİ DEVLET PERSONEL SUNUMLARI

Devlet Personel Başkanlığı tarafından "Kamuda Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması Eğitim Programı" çerçevesinde Antalya, Sakarya, Karabük, Mardin ve Ankara'da yapılan eğitimlerde verilen sunular DPT'nın internet sitesinden yayıynlanmaktadır.

07 Mayıs 2011 Cumartesi 10:37
Kamu Yönetici Kriterleri Devlet Personel Sunumları

Devlet Persoenel Başkanlığı tarafından "Kamuda Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması Eğitim Programı" çerçevesinde Antalya, Sakarya, Karabük, Mardin ve Ankara'da yapılan eğitimlerde verilen sunular DPT'nın internet sitesinden yayıynlanmaktadır.

Türkiye çapında orta ve üst düzey yöneticilerin yetiştirilmeleri için planlanmış olan “Kamu Yöneticilerinin Yetiş tirilmeleri Eğitim Programı ” Rize, Çanakkale, Antalya, Hatay, Sakarya, Karabük, Ankara, Samsun, Mardin İl merkezlerinden sonra Kayseri İl merkezinde Aksaray, Kırşehir, Nevş ehir, Niğde, Malatya, Yozgat ve Kayseri İllerinden 310 il yöneticisinin katı lı mı ile 25/04/2011-29/04/2011 tarihleri arası nda başarıyla gerçekleştirilmiştir. Kayseri İl Özel İdaresi Konferans Salonunda gerçekleş tirilen program ile eğitim programı ndan faydalanan il sayı sı 60’a ulaşmı ştır.Üst düzey yönetim stratejisi başlığı altında;
Türk Dış Politikası
 
Kamu Yönetiminde Üst Düzey Genel Politikalar
 
Yeniden Yapılanma, İnovasyon (Değişim) Yönetimi ve Yaratıcı Düşünce
 
Kamu Yönetiminde Etik
 
Türksat Tesis Ziyareti
 
Küresel Ekonomik Krizin Kamu Yönetimine Etkileri ve Devletin Uyguladığı Politikalar
 
Avrupa Birliğine Katılım Sürecinde Üst Yöneticilerin Rolü ve Önemi
 
Stratejik Yönetim ve Planlama
 
Kamu Yönetiminde Bilişim ve E-Devlet
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET