gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KİM HAKLI

Kamu pesoneli yapısında son dönemde yaşanan hızlı değişikliğe taraf olanlar ile karşı çıkanlar arasında tartışma bütün sıcaklığı ile sürüyor. Acaba kim haklı?

25 Eylül 2011 Pazar 14:49
Kim Haklı

AK Parti iktidarında kamu personeli -işçi, sözleşmeli, memur- sendikal haklardan, çalışma sürelerine, ücretlerden kıdem tazminatına kadar sürekli değişim yaşıyor. Sendikalar tarihinde belkide hiç yaşamadıkları kadar değişimi algılama ve hak arama mücadelesi içine girmiş durumdalar. 

Sendikalar, personel ve kamuoyu ikiye ayrılmış durumda. Bir kesim kamu hizmetlerinin paralı hale getirildiği, 4688 ile güvencesiz istihdam oluşturulmaya çalışıldığı, KHK'lar ile devlet düzenin değiştirildiği ileri sürülürken, ikdidar ve diğer kesim ise kamu hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik sağlandığı, personelin daha iyi şartlarda çalışacaklarını savunmaktalar.

KHK'lar ile bakanlıkların üst yönetimleri sözleşmeli hale getirilirken, siyasi olan bakana bağlı gelip giden personel getirilmektedir. Böylece yeni gelen bakanının kendi üst yönetimi kurma, kadrolarını oluşturmasının önü açılmaktadır. Aynı iktidar döneminde dahi, farklı bakanlar arasında yaşanan, personel krizine yolaçabilen eski uygulama bakanları zorlamaktaydı. Şüphesiz yeni uygulama bakanın işini kolaylaştırırken, sırf bakanla beraber gelen üst yönetici personelin işini ise zorlaştıracaktır. Niye uzayan mahkeme süreçleri, makamların kimi zaman vekaletlere zorlamaktadır. Diğer taraftan üst yönetimin liyakatını azaltıcı etki uyarabilir mi? Buna iktidarın verdiği cevap ise siyaseten sorumlu bakan liyakatsız atama yaparsa hesap vereceği halk seçimde bunu değerlendireceği yönünde... 

Özetle atamalarda, üst yönetimin belirlemesinde her iki tarafında haklı tarafları var. Osmanlıya dayanan memur yapısı yıllar içinde kurumsallaşmış bazı temel ilkelerle idare edilmişken bu ilkeler değişmekte. Elbette kamu personel hukuk yapısı devlet ekseninden halk eksenine geçmekte.   

Öngörülen değişikliklerin başarılı olması siyasal atamaların liyakat esasına göre yapılmasından geçiyor. Aksi takdirde başarısını kamu hizmetinden daha çok, kendisini atayanların memnuniyeti üzerine uygulanan sisteminde uzun soluklu olması mümkün olmayacaktır. 

Bakanlık üst yönetiminin sıkça değişmesi ise yerini muhafaza etemeyenler bakımından kızakta bekleyen yönetici ordusu oluşturur mu? Hep beraber göreceğiz.

Erdem Özgür

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET