gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TÜRKİYE'NİN KALKINMASINA YÖN VEREN DÜŞÜNCE KURULUŞLARI NELER?

Türkiye'nin Kalkınma Planına yön vermek üzere, Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK) Başkanın Prof. Dr. Ercan UYGUR, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Ekonomi Direktörü Prof. Dr. Erdal Tanas KARAGÖL, İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) Başkanı Prof. Dr. Fuat KEYMAN, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Başkanı Prof. Dr. Güven SAK, Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Hamit Emrah BERİŞ, Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi Derneği (ADAM) Başkanı Prof. Dr. Mehmet BULUT, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) Başkanı Dr. Nafiz Can PAKER, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) Başkan Prof. Dr. Seyfettin GÜRSEL, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ, Eğitim Reformu Girişimi (ERG) Başkanı Prof. Dr. Üstün ERGÜDER katıldılar.

03 Ocak 2013 Perşembe 19:03

Kalkınma Bakanlığı tarafından çalışmaları sürdürülen 2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında yürütülen katılımcı toplantılar dizisi devam ediyor. Katılımcı toplantılar dizisinin dördüncüsü olan “Düşünce Kuruluşları İstişare Toplantısı” 30 Aralık 2012 Pazar günü, Ankara Rixos Otel’de yapıldı.

    
     Toplantının sabahki oturumunda, küresel trendler, dış dünyadaki gelişmeler ve bunların Türkiye etkileşimi konuları ile bu gelişmelerin 2023 hedefleri başta olmak üzere, Türkiye’nin orta uzun vadeli geleceği ve hedefleri üzerine etkileri ele alınmıştır. Öğleden sonraki oturumda ise, Türkiye’nin, Onuncu Kalkınma Planı kapsamında önümüzdeki dönemdeki hedef, öncelik ve odaklanma alanlarının neler olması gerektiği değerlendirilmiştir.

     Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Kemal MADENOĞLU’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK) Başkanın Prof. Dr. Ercan UYGUR, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Ekonomi Direktörü Prof. Dr. Erdal Tanas KARAGÖL, İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) Başkanı Prof. Dr. Fuat KEYMAN, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Başkanı Prof. Dr. Güven SAK, Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Hamit Emrah BERİŞ, Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi Derneği (ADAM) Başkanı Prof. Dr. Mehmet BULUT, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) Başkanı Dr. Nafiz Can PAKER, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) Başkan Prof. Dr. Seyfettin GÜRSEL, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ, Eğitim Reformu Girişimi (ERG) Başkanı Prof. Dr. Üstün ERGÜDER, Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcıları, Genel Müdürler ve planlama uzmanları katıldı.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET