gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÜNİVERSİTELERDE KADRO DÖNÜŞÜMÜ YAPILDI

9 Ocak 2015 tarihli Resmi Gazetede, Yükseköğretim kurumları öğretim elemanlarına ait bazı kadrolarda düzenleme yapıldı.

09 Ocak 2015 Cuma 02:50
ÜNİVERSİTELERDE KADRO DÖNÜŞÜMÜ YAPILDI

9 Ocak 2015 tarihli Resmi Gazetede, Yükseköğretim kurumları öğretim elemanlarına ait bazı kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü ve ek 1 inci maddeleri ile 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

29/12/2014 TARİHLİ VE 2014/7129 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

 

MADDE 1 – (1) Yükseköğretim kurumları öğretim elemanlarına ait tutulan kadrolardan ekli (2) sayılı cetvellerde belirtilen kadrolar serbest bırakılmıştır.

MADDE 2 – (1) Ekli (3) sayılı cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ile ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boş kadroların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Kararın;

a) 1 inci maddesi 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri Kararname tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 

Kadrolar için tıklayınız.

29/12/2014 TARİHLİ VE 2014/7130 SAYILI KARARNAME


Yükseköğretim kurumlarına ait idari kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca29/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                            

29/12/2014 TARİHLİ VE 2014/7130 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

 

KARAR

MADDE 1 – (1) Yükseköğretim kurumlarına ait tutulan idari kadrolardan ekli (2) sayılı cetvellerde belirtilen kadrolar serbest bırakılmıştır.

MADDE 2 – (1) Ekli (3) sayılı cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ile ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan tutulan ve boş kadroların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Kararın;

a) 1 inci maddesi 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri Kararname tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kadrolar için tıklayınız.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET