gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ASKERİ PERSONEL İÇİN SAĞLIK KANUNU GELİYOR

Askerlik ve TSK İç Hizmet kanunlarında değişiklik öngören kanun tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Tasarıda subay, astsubay, uzman jandarma, sivil personel, askeri öğrenciler, erbaş ve erler için yeni sağlık uygulamaları geliyor.

24 Kasım 2014 Pazartesi 16:59
ASKERİ PERSONEL İÇİN SAĞLIK KANUNU GELİYOR

ASKERİ PERSONEL İÇİN SAĞLIK KANUNU GELİYOR

 

Askerlik ve TSK İç Hizmet kanunlarında değişiklik öngören kanun tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Tasarıda subay, astsubay, uzman jandarma, sivil personel, askeri öğrenciler, erbaş ve erler için yeni sağlık uygulamaları geliyor.

 

YENİ SAĞLIK UYGULAMALARI

 

1-Askeri personele verilecek giyecek ve teçhizatının cins,miktar ve miadını gösteren listeleri belirlemeye, tespit edilen giyecek ve teçhizata yenilerini eklemeye veya ihtiyaç kalmayanları iptal etmeye Genelkurmay Başkanlığı'nın teklifi üzerine ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı yetkili olacak.

 

2-TSK sağlık işlerinde, askerlerin fizik ve moral durumlarının takibi ile koruyucu ve askeri sağlık hizmetlerinin yürütülmesi esas olacak. Bu hizmetin yerine getirilmesinden kıta komutanları, karargah veya askeri kurum amirleri ile bunların tabipleri sorumlu olacak. TSK sağlık teşkillerindeki sağlık hizmetleri, harekat ihtiyaçları hariç ulusal sağlık mevzuatında yer alan hizmet standartlarına göre yürütülecek.

 

3-TSK'de koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında çevre sağlığı, kişisel sağlık ve hijyen, ilk yardım, bağışıklama, bulaşıcı hastalıklar ile tütün ve madde kullanımının önlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği,okul sağlığı, sağlıklı beslenme, barınma ve giyinme, fiziksel performans ve etkinliklerin artırılması ile koruyucu sağlık hizmetlerine ilişkin diğer tedbirler alınacak.

 

4-Subay, astsubay, uzman jandarma, sivil personel, askeri öğrenciler, erbaş ve erler ile bunların adayları sağlık açısından, göreve uyarlık ve elverişlilik ile periyodik veya zorunlu kontrollere ya da sağlık raporu kontrolüne tabi tutulabilecek.

 

5-Kıta, karargah ve askeri kurum tabipleri kadrolarda gösterilecek. Kadroda gösterilen tabip mevcut değilse aynı yerdeki diğer kıta,karargah veya askeri kurumlarda görevli bir tabip veya Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilecek.

 

6-Subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile sivil personel, hastalıklarını bizzat veya başka bir vasıta ile amirlerine bildirecek. Amirler öncelikle kendi kıta, karargah ve askeri kurumlarının tabiplerine gönderecek. Acil durumlarda Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri saklı olacak. Birinci basamak ve üst basamaklardaki muayene ve tedavilerin safahat ve sonuçları, bizzat veya başka bir vasıta ile amirlere bildirilecek.

 

7-Personelin askeri veya sivil sağlık teşkillerindeki muayene ve tedavi sonucunun TSK'deki görevlere uyarlık bakımından takibi,gerekiyorsa kontrolü sağlanmak suretiyle, kıta komutanları, karargah veya askeri kurum amirleri ile bunların tabipleri tarafından yapılacak.

 

8- Subay, astsubay, uzman jandarma, sivil personel ve askeri öğrenciler ile erbaş ve erlerin yurtiçinde ve yurtdışında vefatı halinde,cenaze ile nakil giderleri ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinden karşılanacak.Askerlik hizmetini yaparken vefat eden erbaş ve erlerin mezarlarının yapım giderleri de ödenecek.

 

9-Askerliğe elverişli olup olmadıklarının tespiti için memuriyet mahalli dışındaki asker hastanesine gönderilere Harcırah Kanunu'na göre ödeme yapılacak.


Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET