gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ASKERİ PERSONELE UÇUŞ EĞİTİM MASRAFI

Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin Öğrenim, Eğitim ve Yetiştirme Masraflarının Tespitine Dair Yönetmelikte yapılan değişiklikle askeri personele uçuş eğitim masrafları tespit edildi.

11 Mart 2016 Cuma 09:06
ASKERİ  PERSONELE UÇUŞ EĞİTİM MASRAFI

11 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29650

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONELİNİN ÖĞRENİM, EĞİTİM VE YETİŞTİRME MASRAFLARININ TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 17/12/2005 tarihli ve 26026 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin Öğrenim, Eğitim ve Yetiştirme Masraflarının Tespitine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“ğ) Uçuş (pilotaj) eğitim merkezlerinde veya uçuş birliklerinde verilen başlangıç, temel ve tekâmül uçuş (pilotaj) eğitimleri,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“e) Uçuş (pilotaj) eğitim merkezlerinde veya uçuş birliklerinde verilen başlangıç, temel ve tekâmül uçuş (pilotaj) eğitimlerinde, uçuşta sarf edilen yakıt, yağ ve oksijen giderleri,
f) Uçuş (pilotaj) eğitim merkezlerinden hizmet alımı yoluyla tedarik edilen başlangıç, temel, tekâmül uçuş (pilotaj) eğitim masraflarının hesaplanmasında bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d) ve (e) bentleri,”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanları birlikte yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET