gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN 2012 MALİ YILI BÜTÇE VİZYONU

Bakan Davutoğlu konuşmasında; Bugüne kadar Türk halkı, dış politikada izlenen gerçekçi ama cesur ve iddialı; ilkeli ama yenilikçi ve vizyoner; öngörülebilir ama dinamik ve üretken; tutarlı ama çok yönlü ve ön alabilen politikaları benimsemiş ve desteklemiştir. Keza dış politikamız da halkımızın ihtiyaç ve beklentilerine doğrudan karşılık verecek bir etkileşim içinde yürütülmektedir. Bu noktada, dış politikamızın temel amaçlarından birinin halkımızın içeride ve dışarıda önünü açmak olduğu anlayışından hareketle, başta yurtdışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımız ile iş dünyamız olmak üzere, insanımızın sorunlarıyla birebir ilgilenen ve çözüm üreten bir dış politika anlayışı en büyük önceliğimizi teşkil etmektedir. Nitekim birçok ülkeyle vize uygulamalarının kaldırılması, karşılıklı ticaret ve yatırımı kolaylaştıran düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve buna benzer pek çok yeni adım ile bizatihi Türkiye‟nin uluslararası alandaki saygınlığının her geçen gün artması, insanlarımızın yaşamını olumlu yönde etkilemektedir. Hükümetimiz dış politika alanındaki bu ilkeli ve kararlı duruşunu bundan sonra da aynı sağlam iradeyle sürdürecek ve Türkiye milletler ailesinin mümtaz ve saygın bir üyesi olarak uluslararası ilişkilerin her alanında yapıcı, etkin ve belirleyici roller oynamaya devam edecektir." dedi

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET