gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İMAM-HATİP LİSELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Millî Eğitim Bakanlığı İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03 Aralık 2010 Cuma 11:41
İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İMAM-HATİP LİSELERİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliğinin 23 üncü maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.
“(3) Anadolu imam-hatip liselerinde öğrenim görmekte iken şehit veya gazi çocuğu durumuna düşen öğrencilerin nakilleri, istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere boş kontenjan ve puan şartı aranmaksızın istedikleri farklı bir yerleşim yerindeki Anadolu imam-hatip lisesinden birine yapılır. Ancak bu kapsamda nakilleri yapılan öğrencilerin yerleştirme puanı, nakil gidilen okulun nakillere esas taban puanı ve kontenjanında dikkate alınmaz.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET