gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TSK PERSONELİNE BÜTÇEDEN AVUKAT SAĞLIYOR

Askeri personele son değişiklikle avukat sağlanacak.

25 Şubat 2015 Çarşamba 12:08
TSK PERSONELİNE BÜTÇEDEN AVUKAT SAĞLIYOR

Askeri personele 03 Şubat 2015 tarihinde 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'na eklenen Ek 2’nci madde ile geçerli olmak üzere belirli şartlarda avukat sağlanma imkanı getirildi. Bu düzenlemeye göre; “Asker kişilerin kıta, karargâh ve kurumlarda ya da görev esnasında veya görev yerlerinde ölümü halinde soruşturma ve kovuşturma süresince yasal mirasçılarını temsil etmek üzere kendilerinin seçtiği bir avukat vekil olarak görevlendirilir. Fiilî veya hukuki imkânsızlık nedeniyle görevlendirme yapılamaması halinde bu görev, baro tarafından belirlenecek bir avukat tarafından yürütülür. Yasal mirasçıların avukatının gelmesi halinde baro tarafından seçilen avukatın görevi sona erer. Görevlendirilen vekilin savcılıkça yapılacak olay yeri inceleme, ölü muayenesi ve otopsi ile tanık ve bilirkişi dinlemesi işlemleri sırasında hazır bulunması zorunludur. Ölenin yasal mirasçıları tarafından seçilen veya baroca görevlendirilen vekilin ücreti müteveffanın mensubu olduğu bakanlığın bütçesine konulacak ödenekten karşılanır; avukat tutma, baro tarafından seçim ve avukatlık ücretinin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar, Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca bu Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde müştereken çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.” 

Yapılan düzenlemenin genel gerekçesinde; ailelerin zihninde herhangi bir soru işareti bırakılmaması amacıyla başta intihar edenler olmak üzere, askerlik hizmeti sırasında vefat edenlerin yakınları adına soruşturma ve kovuşturma aşamalarında görevlendirilen vekilin olay yeri inceleme, ölü muayenesi, otopsi, bilirkişi ve tanık dinlenmesi işlemleri sırasında zorunlu olarak hazır bulunması ve yapılacak işlemlere nezaret edecek bir avukatın ücretinin bütçeden karşılanması amaçlanmıştır.

K:TSK, kamudanhaberler,25.02.2015

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET