gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

UZMAN ERBAŞ VE UZMAN JANDARMAYA YENİ BİR HAK VERİLDİ

TSK yaptığı açıklama ile uzman erbaş ve uzman jandarmaya yurtdışı görevlendirme hakkını tanıdı.

20 Nisan 2015 Pazartesi 16:28
UZMAN ERBAŞ VE UZMAN JANDARMAYA YENİ BİR HAK VERİLDİ

Uzman erbaş, uzman jandarma, askeri personel haberleri

TSK internet sitesinden yaptığı açıklamada uzman erbaş ve uzman jandarmaların motivasyonunun artırılması ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunulması için yurtdışındaki NATO kadrolarına ve yurtdışı geçici görevlere görevlendirilecekleri kaydedildi.

Bu hakkın tanınması ile yurtdışına gidecek uzman erbaş ve uzman jandarma için özlük haklarında iyileşme sağlayacak.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ TARAFINDAN HÂLEN KATKI SAĞLANAN HAREKÂTLAR:

Hâlihazırda Bosna-Hersek, Kosova, Afganistan, Lübnan ile Somali karasuları ve açıklarında icra edilen barışı destekleme harekâtlarına katkı sağlanmaktadır.


AB ALTHEA Harekâtı (EU Operation ALTHEA)


Bosna-Hersek’te barış gücü harekâtı görevi, BMGK’nın 1551 (2004) ve 1575 (2004) sayılı kararlarına istinaden 02 Aralık 2004 tarihinde Avrupa Birliği’nin teşkil ettiği Avrupa Birliği Gücü(European Force-EUFOR)'ne devredilmiştir.


Türkiye; AB liderliğinde 02 Aralık 2004 tarihinden itibaren icra edilen ALTHEA Harekâtına, bir manevra bölüğü ve beş irtibat-izleme timi ile toplam 243 personel katkısı sağlamaktadır. Türk Birliği, Saraybosna’da konuşludur.


BM Güvenlik Konseyinin 11 Kasım 2004 tarihli ve 2183 sayılı kararı ile harekâtın görev süresi bir yıl süreyle uzatılmıştır.


NATO Kosova Gücü (Kosovo Force - KFOR)


BM Güvenlik Konseyinin 12 Haziran 1999'da aldığı 1244 sayılı karar ile NATO önderliğinde Kosova'da güvenliğin tesis edilmesi amacıyla Kosova Gücü (KFOR) oluşturulmuştur.


Türkiye, BM Güvenlik Konseyi kararının yayımlanmasından sonra gecikmeksizin Kosova`ya birlik göndermiş, bu kapsamda Türk Tabur Görev Kuvvet Komutanlığı (KTTGK), 01-13 Temmuz 1999 tarihleri arasında intikalini tamamlayarak, bugünkü Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı (KTTHB)'nın çekirdeğini oluşturmuştur. O tarihten günümüze kadar TSK'nın Kosova`ya desteği her alanda sürekli olmuş, KTTHB bünyesinde görev yapan Türk askerî personeli, diğer ülkelerin birlikleri ve personeli ile yakın bir işbirliği içinde, kendisine verilen tüm görevleri başarı ile icra etmiştir.


KFOR harekâtı, halen 31 ülkenin katkılarıyla ortalama 5000 personelden oluşmakta ve iki çok uluslu muharebe grubu halinde icra edilmektedir. Prizren'de konuşlu 369 personelden oluşan Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı kendisine bağlı bir motorlu piyade bölüğü, altı adet irtibat ve izleme timi ve destek unsurları ile Kosova genelinde görev icra etmektedir. Türkiye, ayrıca başkent Priştine'de konuşlu KFOR karargâhında etkin kadroları ile harekâtın sevk ve idaresine katkıda bulunmaktadır.


BM Kosova Misyonu (United Nation Interim Administration Mission in Kosovo-UNMIK)


UNMIK misyonu, BMGK'nın 10 Haziran 1999 yılında aldığı 1244 sayılı karara istinaden kurulmuştur. BM tarafından yapılan talebe istinaden, Türkiye'den bir subay, 2011 yılından itibaren BM Kosova Misyonu (UNMIK) Askerî İrtibat Subayı kadrosunda görev yapmaktadır.


Türkiye’nin Afganistan Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti (International Security Assistance Force-ISAF) ve Kararlı Destek Misyonu’na (Resolute Support Mission-RSM) Katkıları


Güvenliğin sağlanmasında Afgan Geçici Yönetimi'ne destek sağlamak maksadıyla, 05 Aralık 2001 tarihli Bonn Anlaşması ve BM Güvenlik Konseyinin 20 Aralık 2001 tarih ve 1386 sayılı kararı ile Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti (UGYK-ISAF) teşkil edilmiş ve 16 Ocak 2002 tarihinde İngiltere'nin liderliğinde göreve başlamıştır.


ISAF Harekâtının sorumluluk sahası başlangıçta sadece Afganistan'ın başkenti Kabil ve çevresi ile sınırlıyken, BM Güvenlik Konseyi'nin 18 Ekim 2003 tarihli ve 1510 sayılı kararı ile tüm Afganistan'ı kapsayacak şekilde genişletilmiştir.


Türkiye, başlangıçtan beri, ISAF Harekâtına aktif katkıda bulunan ülkelerden biri olarak; Haziran 2002-Şubat 2003 tarihleri arasında 1300 personelden oluşan katkısı ile ISAF-II dönemine başarı ile liderlik etmiş, ISAF-VII döneminde 3’üncü Kolordu Komutanlığı ile Şubat-Ağustos 2005 tarihleri arasında 30 ülkeden oluşan 1450’si Türk, 8000 personele komuta etmiş, aynı dönemde NATO komuta kontrol yapısı içerisinde bulunan Kabil Uluslararası Havaalanı da Türkiye tarafından işletilmiştir. 04 Ağustos 2008-04 Şubat 2009 tarihleri arasında ise 3’üncü Kolordu Komutanlığının 100 personeli ile ISAF Karargâhı desteklenmiştir. Ayrıca Ocak 2014 ayı itibarıyla bir yıl süreyle; 3’üncü Kolordu Komutanlığı tarafından ISAF Karargâhları desteklenmiş ve ISAF Kurmay Başkanlığı görevi 3’üncü Kolordu Komutanı tarafından yürütülmüştür.


ISAF Harekâtının altı bölge komutanlığından biri olan Kabil Bölge Komutanlığının lider ülke sorumluluğu Türkiye tarafından 01 Kasım 2009’da devralınmıştır. Bu görev birer yıllık sürelerle uzatılarak 31 Aralık 2014 tarihine kadar sürdürülmüştür.


Türkiye Afganistan'da; etnik kökeni ne olursa olsun halkın tamamına eşit yakınlıkta olacak şekilde, Afgan yönetimini desteklemek, Afganistan Milli Güvenlik Kuvvetlerini eğitmek ve Afganistan halkına güvenlik, istikrar ve gelişme konusunda yardım etmek maksadıyla bulunmaktadır. Türkiye'nin milli kısıtlamaları gereği; Türk birlikleri sorumluluk sahası dışında ve mayın temizleme, terörle mücadele, uyuşturucuyla mücadele faaliyetlerinde görev almamaktadır.


Türkiye Afganistan’ın kuzeyinde Cevizcan ili Şibirgan ilçesinde kurduğu Bölgesel İmar Ekibi (BİE) ile 2010-2014 yılları arasında, Vardak ilinde kurduğu Bölgesel İmar Ekibi (BİE) ise 2006-2013 yılları arasında Afgan halkına destek sağlamıştır.


TSK'nın Afganistan'da üstlendiği birçok görevden birisi de Afgan Milli Güvenlik Kuvvetlerinin Afganistan'ın güvenliğini tek başına sağlayabilecek yeterliliğe ulaştırılmasıdır. Bu maksatla TSK tarafından Kabil'de açılan Gazi Askerî Eğitim Merkezinde 2010-2011 yılları arasında Afganistan Milli Ordusu Astsubayların temel eğitimleri Türkiye tarafından verilmiştir.


Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti (International Security Assistance Force-ISAF) harekâtı 31 Ocak 2014 tarihinde sona ermiştir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 12 Aralık 2014 tarihli ve 2189 (2014) sayılı kararı ile 01 Ocak 2015 tarihinde başlatılan Kararlı Destek Misyonu (Resolute Support Mission-RSM) ise muharip olmayan bir görevdir.


Türkiye RSM çerçevesinde;


-Başkent (Kabil) Eğitim, Yardım ve Danışma Komutanlığını (Train, Assist and Advise Command-Capital-TAAC-C) üstlenmiş,


-Kabil Uluslararası Havaalanı’nı (Kabul Afghanistan International Airport-KAIA) kuvvet koruması dâhil işletmeye başlamış,


-Afgan Eğitim Kurumlarına danışman görevlendirmiş,


-Kuzey Eğitim, Yardım ve Danışma Komutanlığına (Train, Assist and Advise Command-North/TAAC-N) Karargah Subayı ve Afgan 209’uncu Kolordusuna danışman katkısı sağlamıştır.


-RSM döneminde Afganistan’daki toplam personel mevcudunun 900 civarında olması öngörülmektedir.


BM Afganistan Yardım Misyonu (United Nations Assistance Mission in Afghanistan-UNAMA)


BM Afganistan Yardım Misyonu (UN Assistance Mission in Afghanistan-UNAMA), BMGK'nın 28 Mart 2002 yılında aldığı 1401 sayılı sayılı karara istinaden kurulmuştur. Türkiye, UNAMA'nın Kabil'deki ana karargâhına askerî danışman kadrosunda 2012 yılından itibaren bir karargâh personeli ile katkı sağlamaktadır.


BM Lübnan Geçici Kuvveti (UN Interim Force in Lebanon-UNIFIL)


BM Güvenlik Konseyi'nin 11 Ağustos 2006 tarihli 1701 sayılı kararı gereği Lübnan'da barışın tesisi ve idamesi maksadıyla uluslararası bir güvenlik gücü oluşturulmasına karar verilmiş; 14 Ağustos 2006'da taraflar arasında ateşkesin ilanı ile kararların uygulanmasına başlanmıştır.


Türkiye, UNIFIL harekâtına 15 Ekim 2006 tarihinden itibaren, UNIFIL Deniz Görev Kuvvetine, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir fırkateyn görevlendirilerek katkı sağlamaya başlamıştır. 20 Ekim 2006 – 02 Eylül 2013 tarihleri arasında, Türk İstihkâm İnşaat Bölüğü, Sur şehri yakınlarındaki üs bölgesinde konuşlanarak UNIFIL kapsamında görev yapmıştır. Ayrıca, BM tarafından belirlenen esaslar dâhilinde UNIFIL Harekâtına katılan unsurların, Mersin Limanı'nı kullanmalarına müsaade edilmiştir.


Lübnan Türk İstihkâm İnşaat Bölüğünün icra ettiği destek faaliyetleri arasında karargâh binası inşası, atık su hattı inşası, çevre yolu inşası, helikopter pisti inşası, elektrik hattı inşası, bakım onarım tesisleri ofis binası inşası ve muhabere hatlarının yer altına alınması yer almıştır. Ayrıca, Lübnan Türk İstihkâm İnşaat Bölüğünce, Lübnan'da görev yapan diğer ülkelere çeşitli projelerde istihkâm destek sağlanmıştır.


Hâlihazırda harekâta mevsimsel şartlara bağlı olarak yapılan planlamaya istinaden bir fırkateyn/bir korvet/bir hücumbot ile katkı sağlanmaktadır. Ayrıca UNIFIL Karargâhında iki Türk Subay görev yapmaktadır.


BM Somali Yardım Misyonu (United Nations Assistance Mission in Somalia -UNSOM)


BM Somali Yardım Misyonunda (United Nations Assistance Mission in Somalia-UNSOM) BMGK’nın 02 Mayıs 2013 tarihinde aldığı 2102 (2013) sayılı karara istinaden kurulmuştur. BM tarafından yapılan talebe istinaden, Türkiye’den bir personel, 2015 yılından itibaren UNSOM Askeri Danışman kadrosunda görev yapmaktadır.


Birleşik Görev Kuvveti 151 (Combined Task Force 151 -CTF 151) ve NATO Okyanus Kalkanı Harekâtı (Operation Ocean Shield)


Türkiye, BM Güvenlik Konseyi’nin en son 2184 sayılı kararı çerçevesinde, korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleriyle mücadele amacıyla yürütülen uluslararası çabalara destek vermek üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarını dost ve müttefik ülke deniz kuvvetleri ile birlikte Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları ile mücavir bölgelerde görevlendirmiştir.


Türkiye bölgedeki faaliyetlere, NATO Okyanus Kalkanı Harekâtı ve Birleşik Görev Kuvveti-151 (CTF-151) kapsamında gemi görevlendirerek katkı sağlamaktadır.


Türkiye, daha önce üç kez CTF-151 Komutanlığını ve bir kez de NATO Okyanus Kalkanı Harekâtı Komutanlığını deruhte etmiştir.

Askeri personel 2015 yılı yan ödeme kararnamesi için "http://www.kamudanhaberler.com/haber/genel-kamu/askeri-personel-2015-yan-odeme-kararname-maas-zammini-kimler-alacak/11445.html" linkinden ulaşılabilir.

uzman çavuş

ys
10 Haziran 2015 Çarşamba 10:44

uzman çavuşları motivasyon amaçlı yurt dışına göndereceklermiş. Önce Türkiye'de rütbe ayrımı olmasın, bütün görevlere onlar gitsin diğer rütbelere göre daha çok ezilsin ordu evine giremesin niye sen bu ordudan değilsin çünkü. Yurt dışında duysalar bunu adama gülerler.

2 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla

yurt dışı

ilk asker
21 Nisan 2015 Salı 06:27

Olsa ne olur sümen altı olduktan sonra bir işe yaramaz

0 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla
TÜM YORUMLARI GÖRÜNTÜLE

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET