gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

UZMAN ERBAŞLARIN KENDİ İSTEĞİ İLE SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

Uzman Erbaş Kanunu ile Uzman Erbaş Yönetmeliğinde uzman erbaşların kendi isteği ile sözleşmelerinin sona ereceği haller düzenlenmiştir.

11 Kasım 2015 Çarşamba 09:08
UZMAN ERBAŞLARIN KENDİ İSTEĞİ İLE SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ile bu Kanun uyarınca Uzman Erbaş Yönetmeliğinde uzman erbaş sözleşme fesih halleri düzenlenmiştir. Uzman erbaşlar kendi isteği ile ve idare tarafından sözleşmeleri sona erdirilebilir.  Uzman erbaşlar:

1.Sözleşmenin ilk beş aylık intibak döneminde ayrılma
Söz konusu hükümlere göre, sözleşmenin imzalanmasından sonra ilk beş aylık intibak dönemi içerisinde ayrılmak isteyenlerin sözleşmelerinin feshedilerek, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiklerinin kesileceği, peşin olarak ödenen aylık ve aylık ile birlikte ödenen diğer tüm özlük haklarının çalışılmayan günlere ait kısmının geri alınacaktır.

2.Sözleşme süresi sonunda isteği ile sözleşmeyi yenilememe
Uzman erbaşların sözleşmeleri, bir yıldan az, beş yıldan fazla olmamak şartıyla azami 45 yaşına girdikleri yıla kadar uzatılabilmektedir. İşte, bu sözleşme süresi bitiminde uzman erbaş yeni bir sözleşme yapmak istemiyorsa sözleşme bitim tarihi itibariyle TSK’dan ilişiği kesilir ve tazminatı ödenmektedir.

3. Kadrolarının lağv edilmesi

Uzman erbaşların kadro görev yerinin kaldırılması veya bu kadrolarda uzman erbaş istihdam edilmesine gerek kalmaması durumlarında , ihtisas sahibi olduğu diğer birliklerdeki boş olan uzman erbaş kadro görev yerlerine atanabilirler veya başka bir sınıfta istihdam edilebilirler. Bu nedenle atanan, kuvvet veya sınıf değişikliği işlemine tâbi tutulan uzman erbaşlar, sözleşmenin feshini isteyebilirler. Bu şekilde sözleşmenin feshini isteyen uzman erbaşların istekleri kabul edilir ve bunlara ikramiyeleri ödenmektedir. 


 4. Astsubaylığa Geçiş Eğitim ve Öğretiminde başarısızlık hali

Uzman erbaş iken astsubaylığa geçiş sınavını kazananlardan Astsubay Meslek Yüksek Okullarında veya tâbi tutulacakları temel askerlik eğitiminde başarılı olamayanlar ile kendi isteği ile astsubaylık öğreniminden ayrılanlardan, istekli olan ve uzman erbaş olmak için gerekli olan şartları kaybetmemiş olanlar, bu Kanun hükümlerine göre uzman erbaş olarak hizmete devam ettirilirler. Astsubaylık öğreniminde başarısızlık veya temel eğitimde başarısızlık durumunda uzman erbaş olarak hizmete devam etmek istemeyenler TSK’dan ilişikleri kesilmektedir.


Bu durumlar dışında, uzman erbaşlar kendi istekleriyle, tek taraflı olarak sözleşmelerini sona erdiremez. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET