gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

UZMAN ERBAŞLARIN MEMURİYET ATAMALARINDA DEĞİŞİKLİK

Yaş Sınırı Nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayrılan veya Ayrılacak Olan Uzman Erbaşların Millî Savunma Bakanlığı, MSB ANT Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Kadrolarında Devlet Memuru Olarak İstihdamına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

11 Mart 2016 Cuma 08:25
UZMAN ERBAŞLARIN MEMURİYET ATAMALARINDA DEĞİŞİKLİK

11 Mart 2016 tarihli Resmî Gazete'de Millî Savunma Bakanlığı YAŞ SINIRI NEDENİYLE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN AYRILAN VEYA AYRILACAK OLAN UZMAN ERBAŞLARIN MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, MSB ANT BAŞKANLIĞI VE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ KADROLARINDA DEVLET MEMURU OLARAK İSTİHDAMINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK yayınladı.

Değişiklikle;

MADDE 1 – 19/4/2011 tarihli ve 27910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yaş Sınırı Nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayrılan veya Ayrılacak Olan Uzman Erbaşların Millî Savunma Bakanlığı, MSB ANT Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Kadrolarında Devlet Memuru Olarak İstihdamına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları birlikte yürütür.

Yönetmelik değişikliği ile kaldırılan madde

(6) Uzman erbaşların Devlet memuru olarak atanmalarını müteakip sağlık muayeneleri ve güvenlik soruşturmaları, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yaptırılır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET