gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI UYGULANIYOR

2011 yılı Asgari ücret zam oranlarını belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararı Resmi gazetede yayımlandı.

03 Ocak 2011 Pazartesi 12:48
Yeni Asgari Ücret Zammı Uygulanıyor


   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Asgari Ücret Tespit Korrfisyonu Karar Tebliği Resmi gazetede yayımlandı. 2011 yılında asgari ücrete uygulanacak zam oranlarının belirtildiği kararda, Komisyon'un 2011 yılı asgari ücret zam oranı belirleme çalışmalarına 2 Aralık tarihinde başladığı ve çalışmalarını 28 Aralık tarihinde sonlandırdığı belirtildi. Oy birliği ile belirlenen asgari ücret zam oranı rakamlarının verildiği kararda, 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 1 Ocak 2011-30 Haziran 2011 tarihleri arasında 26.55 TL olarak, 1 Temmuz 2011-31 Aralık 2011 tarihleri arasında ise 27.90 TL olarak tespitine, ayrıca 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 1 Ocak 2011-30 Haziran 2011 tarihleri arasında 22.65 TL olarak, 1 Temmuz 2011-31 Aralık 2011 tarihleri arasında ise 23.85 TL olarak tespitine, işçi temsilcilerinin muhalefetine karşılık oyçokluğuyla varıldığı bildirildi.
 
 ASGARİ ÜCRET PAZARLİK ÜCRETİ DEĞİLDİR
 
 Komisyon kararında yer verilen gerekçede, asgari ücretin bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan en az ücret olduğu belirtilerek, asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücretin, pazarlık ücreti olmadığı belirtildi. Gerekçede ayrıca, asgari ücretin belirlenmesi sırasında, Komisyonun, bu çerçevede bir karar alınrhaisi ,;:ıv için çalıştığı, işçilerin geçim şartlan ve 2011 yılı enflasyon hedefi gibi faktörlerin değerlendirildiği ifade edildi.
 
 Kararda, işçi temsilcilerinin asgari ücrete karşı kullandıkları oy gerekçesine de yer verildi. Buna göre, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-lş) Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun oy çokluğuyla aldığı 2011 yılı asgari ücret zam oranına karşı koyduğu muhalefpt «prhinin crprpkrpsindp Türkiş'in, Aralık 2010 tarihi itibariyle TÜlK'in tek işçi için hesapladığı tutarın net 900,09 TL olduğunu ifade ederek, kendilerinin de TÜİK tarafından belirlenen net tutara 2010 yılı enflasyon hedefi ile refah payı ilavesiyle asgari ücretin belirlenmesini talep ettikleri ifade edildi. 

  Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işverenhükümet kesimi temsilcilerinin, 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir aylık asgari ücretini 01 Ocak-30 Haziran 2011 tarihleri arasında brüt 796.50 ve net 629.95 TL, 01 Temmuz-31 Aralık 2011 tarihleri arasında ise brüt 837.00 TL ve net 658.95 TL olarak, oy çokluğuyla belirlediğini ifade eden Türk-lş, komisyonda işçi kesimi adına görev yapan Sendikalarının çoğunluk görüşüne katılmadığını bildirdj.Asgari ücretin, işçi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşamasmı mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak, bilirnsel, objektif yöntemler ve güvenilir verilerle tespit edilen taban ücreti olduğunu ifade eden Türk-lş'in gerekçesi öyle oldu: "Asgari ücret pazarlık ücreti değildir. Asgari ücretin belirlenmesinde, diğer ücret çeşitlerinin aksine işçinin emeği değil insan olma kimliği ön plandadır. Asgari ücretin belirlenmesi çalışmalarında göz önünde tutulması gereken temel husus, çalışanların karşı koşullarıdır. Bu bir anayasal zorunluluktur. Çalışanlara insan onurunun gerektirdiği yaşama düzeyini sağlayamaya yetecek asgari ücretin belirlenmesi, bu işle görevlendirilen Komisyonun gözetmesi gereken temel ilkedir. Türk-lş'in yirmi dört yıldan bu yana her ay düzenli olarak hesapladığı açlık ve yoksulluk sınırı verileri, çalışanların geçim şartlarını ortaya koyan önemli bir göstergedir.Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun geçim koşullarını hesaplaması için Türkiye İstatistik Kurunıu'na (TÜİK) görev verdiğini, Aralık 2010 tarihi itibariyle TÜlK'in tek işçi için hesapladığı tutarın net 900.09 TL olduğunu ifade eden Türk-lş, işçi kesiminin TÜİK tarafından Aralık 2010 tarihi itibariyle belirlenen net tutara 2010 yılı enflasyon hedefi ile refah payı ilavesiyle asgari ücretin belirlenmesini talep ettiğini, ancak devletin resmi kurumu TÜİK tarafından belirlenen tutarın bile Komisyonda görev yapan işveren-hükümet kesimi temsilcileri tarafından pazarlık konusu yapıldığını ve daha düşük belirlenerek, işçi kesiminin karşı oyuna rağmen oy çokluğuyla kabul ve ilan edildiğini ifade etti. 
 
TÜRKİYE BÖYLE BİR ÜLKE OLMALI
 
 Türkiye, demokrasinin, işçi hak ve özgürlüklerinin, sosyal koıuma uygulamalarının olmadığı, tartışma konusu edildiği ülkelerde uygulanan ücret politikalarının, asgari ücret düzeyini emsal alan yaklaşımlarını benimseyen bir ülke olmaması gerektiğini bildiren Türk-lş, asgari ücret ile en düşük kamu çalışanı maaşı arasında yapılacak kıyaslamanın, bu alanda yıllardır sürdürülen 'haksız ve yanlışJ uygulamaları ortaya koyduğunu bildirdi. Türk-lş, "Aralık 2003 itibariyle en düşük memur maaşı ile asgari ücret arasındaki fark 208 TL iken günümüzde 701 TL'ye ulaşmıştır. Yapılacak artışlar sonucunda; 2010 yılı Aralık ayında aile yardımı ödeneği dahil en düşük devlet memurunun bin 300 TL olan net maaşı 2011 yılı Ocak ayında bin 454 TL'ye, Temmuz ayında ise bin 532 TL'ye yükselecektir.'' dedi.
 
  Komisyonun işveren-hükümet kesimi temsilcilerince belirlenen asgari ücret bu fiili durumu dikkate almamıştır" dedi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarında işçi kesimi olarak, Anayasa'da yer alan "geçim şartları" yaklaşımının dikkate alınmasını; İşçinin ailesi ile birlikte günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir tutarın esas olmasını; İşçinin ve ailesinin harcama kalıbının esas alınması ve hesaplamalarda Türkiye İstatistik Kurumu verilerinin kullanılmasini; Belirleme yapılırken en düşük devlet memuru maaşının dikkate alınmasını; Gelir dağılımında adaleti sağlamaya yönelik olarak ayrıca refahtan pay içermesini talep ettiklerini ifade eden Türk-lş, "Savunduğumuz bu görüşlerin büyük bir bölümü Komisyon çalışmalarında dikkate alınmamıştır. Bunun sonucu, belirlenen asgari ücret düzeyi yetersiz ve ülkenin bugünkü koşullarında "insan onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi" sağlamaktan yine uzak kalmıştır. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işverenhükümet kesimi temsilcilerinin oy çoğunluğuyla belirlenen asgari ücrete, gerek miktar ve gerek belirleme yöntemi açısından yukarıda sıraladığımız gerekçelerle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz ve işçi kesimi olarak muhalif kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET