gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

06.08.2011 TARİHLİ ADALET, AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR, BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ, ÇEVRE VE ŞEHİRCİL

Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Maliye, Millî Eğitim, Orman ve Su İşleri ile Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

06 Ağustos 2011 Cumartesi 14:35

Adalet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/529
             1 – Adalet Müfettişliğine, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı (39654) Alparslan TUFAN’ın,
             Adalet Müfettişliğine, Çorum Hâkimi (39674) Mehmet ÇAĞLAR’ın,
             Adalet Müfettişliğine, Gebze Hâkimi (39877) İbrahim BOZYEL’in,
             Adalet Müfettişliğine, Safranbolu Hâkimi (42018) Mehmet TETİK’in,
             Adalet Müfettişliğine, Safranbolu Hâkimi (42151) Mehmet Zeki AYDIN’ın,
             2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi gereğince atanmaları uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
5/8/2011
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Sadullah ERGİN
                  Başbakan                                             Adalet Bakanı
—— • ——
             Adalet Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2011/536
             1 – Adlî Tıp Kurumu Üçüncü Adlî Tıp İhtisas Kurulu Başkanlığına, Adli Tıp Kurumu Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanı Uzm.Dr. Ahmet Sadi ÇAĞDIR’ın atanması,
             2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
5/8/2011
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Sadullah ERGİN
                  Başbakan                                             Adalet Bakanı
—— • ——
             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2011/538
             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakanlık Müşavirliğine, Selami GÜDER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
5/8/2011
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Fatma ŞAHİN
                  Başbakan                              Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
—— • ——
             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2011/539
             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +8000 ek göstergeli Bakan Yardımcılığına Prof.Dr. Davut KAVRANOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
5/8/2011
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Nihat ERGÜN
                  Başbakan                             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
—— • ——
             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2011/540
             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +7600 ek göstergeli Müsteşarlığa Prof. Dr. Ersan ASLAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
5/8/2011
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Nihat ERGÜN
                  Başbakan                             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
—— • ——
             Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2011/541
             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Sezgin DEMİRCİOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
5/8/2011
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                         Erdoğan BAYRAKTAR
                  Başbakan                                   Çevre ve Şehircilik Bakanı
—— • ——
             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2011/531
             1 – Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Nurettin KULALI’nın görev süresini tamamlaması nedeniyle yeniden atanması,
             233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
5/8/2011
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Taner YILDIZ
                  Başbakan                              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
—— • ——
             Maliye Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2011/547
             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Vergi Başmüfettişliklerine Dr. Hüseyin IŞIK ile Mahmut SAYIN’ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu kararı Maliye Bakanı yürütür.
5/8/2011
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Mehmet ŞİMŞEK
                  Başbakan                                            Maliye Bakanı
—— • ——
             Millî Eğitim Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2011/548
             1 – Açık bulunan 1’inci derece kadrolu ve +7600 ek göstergeli Müsteşarlığa Muhammet Emin ZARARSIZ’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 74’üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2’nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.
5/8/2011
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Ömer DİNÇER
                  Başbakan                                        Millî Eğitim Bakanı
—— • ——
             Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2011/532
             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet ÇAĞLAR’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
5/8/2011
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU
                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı
—— • ——
             Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2011/549
             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcısı Akif ÖZKALDI’nın atanması, 6200 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesi, 657 Sayılı Kanun’un 76 ncı maddesi ile 2451 Sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
5/8/2011
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU
                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı
—— • ——
             Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2011/550
             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı İsmail GÜNEŞ’in atanması, 657 sayılı Kanun’un 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
5/8/2011
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU
                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı
—— • ——
             Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2011/551
             1 – Orman Genel Müdürlüğünde;
             – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Genel Müdür Yardımcılığına İstanbul Orman Bölge Müdürü İsmail ÜZMEZ’in atanması,
             – Genel Müdür Yardımcısı İsmail BELEN’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Genel Müdür Yardımcılığına Bakanlık Müşaviri Yunus ŞEKER’in atanması,              
             – Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali YILMAZ’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Genel Müdür Yardımcılığına Trabzon Orman Bölge Müdürü Recep KAŞAN’ın atanması,
             – Genel Müdür Yardımcısı Zeki YÜKSEL’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Genel Müdür Yardımcılığına Nurettin DOĞAN’ın atanması,
             – Genel Müdür Yardımcısı Ahmet ULUKANLIGİL’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,
             657 sayılı Kanunun 74 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
5/8/2011
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU
                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı
—— • ——
             Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2011/552
             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli;
             Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğüne Hasan TÜRKYILMAZ’ın;
             Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne Mustafa Kenan ERYİĞİT’in,
             Trabzon Orman Bölge Müdürlüğüne Ali GÖKÇÖL’ün,
             Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne Abdurrahman ACER’in,
             Isparta Orman Bölge Müdürlüğüne Mehmet Sait YORULMAZ’ın,
             Atanmaları, 657 sayılı Kanun’un 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
5/8/2011
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU
                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı
—— • ——
             Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2011/553
             1 – Orman Genel Müdürlüğünde 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli;
             – İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne İzmir Orman Bölge Müdürü İbrahim ÇİFTÇİ’nin, bu suretle boşalacak olan İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne İbrahim AYDIN’ın,
             – Erzurum Orman Bölge Müdürlüğüne Elazığ Orman Bölge Müdürü Cafer ORHAN’ın, bu suretle boşalacak olan Elazığ Orman Bölge Müdürlüğüne Mehmet Zeki TEMUR’un,
             – Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne Bursa Orman Bölge Müdürü Ali GİRGİN’in, bu suretle boşalacak olan Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne Ahmet Köksal COŞKUN’un,
             Atanmaları, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
5/8/2011
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU
                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı
—— • ——
             Sağlık Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2011/554
             1 – Sıtma Savaşı Dairesi Başkanı Saffet ES’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevden alınması 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.
5/8/2011
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                       Prof. Dr. Recep AKDAĞ
                  Başbakan                                             Sağlık Bakanı

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET