gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

07.03.2011 HâKİMTARİHLİ LER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULUNA AİT ATAMA KARARLARI

Bazı yer Cumhuriyet savcısı ve hâkimlerinin, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Tetkik Hâkimliğine atanmasına ilişkin karar aşağıda gösterilmiştir.

08 Mart 2011 Salı 00:09
07.03.2011 HâkimTarihli ler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:
Bazı yer Cumhuriyet savcısı ve hâkimlerinin, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Tetkik Hâkimliğine atanmasına ilişkin karar aşağıda gösterilmiştir.
GENEL KURULU KARARI: 15.02.2011/86
1- Mardin Cumhuriyet Savcısı olup, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimliğinde yetkili (40137) Mustafa YAPICI,
2- Kâhta Hâkimi olup, Strateji Geliştirme Başkanlığı Tetkik Hâkimliğinde yetkili (40922) Servet SAĞLAM,
3- Tercan Hâkimi olup, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Tetkik Hâkimliğinde yetkili (41997) Murat TURAN,
4- Vezirköprü Hâkimi olup, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimliğinde yetkili (42175) Necdet AKBAL’ın,
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Tetkik Hâkimi olarak atanmalarına,
Karar verilmiştir.
—— • ——
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 15/5/2007 tarih ve 205 sayı ile 9 mahalde kurulmasına karar verilen bölge adliye mahkemelerine, bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcısı atanması ile bir idare mahkemesi üyesinin, Danıştay Tetkik Hâkimliğine atanmasına ilişkin kararlar aşağıda gösterilmiştir.
BİRİNCİ DAİRE KARARI: 22/2/2011/322
1- İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Adalet Başmüfettişi 20857 Celal KOCABAŞ,
2- Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı 22014 Sait GÜRLEK,
3- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı 22505 Aykut Cengiz ENGİN,
4- Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Adana Cumhuriyet Başsavcısı 25544 Sabri BEYTORUN,
5- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Konya Cumhuriyet Başsavcısı 28214 Hüseyin CANAN,
6- Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 29133 Erol TOSUN,
7- Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı 30723 Radi AKYOL,
8- Konya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Isparta Cumhuriyet Başsavcısı 31477 Abdulkadir ŞAHİN,
9- Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı 34134 Necmettin SAYGIN,
Naklen atanmışlardır.
BİRİNCİ DAİRE KARARI: 22/2/2011/323
1- Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 101833 Osman ÇOLAK naklen atanmıştır.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET