gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

10 BAKANLIKTA ÜST DÜZEY ATAMA YAPILDI

Ramazan Bayramı öncesi 10 bakanlıkta üst düzey atama yapıldı.

23 Temmuz 2014 Çarşamba 03:37
10 BAKANLIKTA ÜST DÜZEY ATAMA YAPILDI

23 Temmuz 2014 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan  Başbakan Yardımcılığı, Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, İçişleri, Kültür ve Turizm ile Maliye Bakanlıklarına Ait Atama Kararları


Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2014/741
1 – Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Osman GÜNEREN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 5737 sayılı Kanunun 68 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

—— • ——
Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2014/742
1 – Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğüne İsmail AKTAŞ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 5737 sayılı Kanunun 68 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

—— • ——
Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2014/743
1 – Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Halil TAŞKESEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 5737 sayılı Kanunun 68 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

—— • ——
Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2014/744
1 – Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Ahmet AYDIN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 5737 sayılı Kanunun 68 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

—— • ——
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/745
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne, Murat KONAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

—— • ——
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/746
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Dr. Ünal GÜNDOĞAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/786
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığına Ömer AYÇİÇEK’in atanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/787
1 – İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Leyla YAPAR’ın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/788
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına, Mehmet ARSLAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/789
1 – İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ahmet ÇETİN’in, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/790
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Sedat YENİDÜNYA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 68 (B) ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/791
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğüne Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bakanlık Müşaviri Lütfi AYDİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 5502 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/747
1 – Açık bulunan Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığına Nedim ÖZYOL’un atanması, 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

—— • ——
Gençlik ve Spor Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/748
1 – Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Salih Evren ZENGİN’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

—— • ——
Gençlik ve Spor Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/749
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Yusuf KAMBEROĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

—— • ——
Gençlik ve Spor Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/750
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine İsmail Hakkı TUHAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/751
1 – Açık bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Nizamettin EKİNCİ’nin atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/752
1 – Açık bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Ali ÇAKIR’ın yeniden atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/753
1 – Açık bulunan Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, Ethem KALIN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/754
1 – Açık bulunan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, İsmail KEMALOĞLU’nun atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/755
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Strateji Geliştirme Başkanlığına, Ömer Bülent ARSLAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/756
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Mümtaz SİNAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/757
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Gümüşhane İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, Edip BİRŞEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/758
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Amasya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, Lokman GÜLTEKİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/759
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Sinop İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, Ahmet Celalettin SULAOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/760
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Batman İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, Nurettin KİYAS’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/761
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına, Mahmut Sami GÜRBÜZ’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

—— • ——
İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/763
1 – Bakanlık Müşaviri Mehmet Arslan KÜÇÜK’ün, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Muhammed ÖZDEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/764
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Nermin KIRIM’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/765
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Tanıtma Genel Müdürlüğüne, Telif Hakları Genel Müdür Yardımcısı İrfan ÖNAL’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

—— • ——
Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/776
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 4800 ek göstergeli İzmir Vergi Dairesi Başkanlığına, Vergi Başmüfettişi Rıfat ENGİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——
Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/777
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığına Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanı Osman ÖZBAKIR’ın,
Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanlığına Seyfettin BAYSAL’ın,
atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——
Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/778
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Muğla Vergi Dairesi Başkanlığına Zonguldak Vergi Dairesi Başkanı Hüseyin BAYAR’ın,
Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlığına Hatay Vergi Dairesi Başkanı Kazım KARACA’nın,
Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Hatay Vergi Dairesi Başkanlığına Nazmi EROL’un
atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——
Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/779
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli;
- Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığına Vergi Müfettişi Hüseyin EROL’un,
- Denizli Vergi Dairesi Başkanlığına Zafer EVCİ’nin,
- Edirne Vergi Dairesi Başkanlığına Vergi Müfettişi Selahattin BAŞKAL’ın,
- Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanlığına Abdullah COŞKUNER’in,
- Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığına Vergi Müfettişi Erhan COŞKUN’un,
- Konya Vergi Dairesi Başkanlığına Vergi Başmüfettişi Musa Kazım ÜNVER’in,
- Malatya Vergi Dairesi Başkanlığına Yunus POYRAZ’ın,
- Mersin Vergi Dairesi Başkanlığına Vergi Müfettişi Adem GÜNGÖR’ün,
- Samsun Vergi Dairesi Başkanlığına Zeki YUMBUL’un,
- Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığına Cemal DEMİR’in,
- Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığına Vergi Müfettişi Ayhan YAMAN’ın,
atanmaları, 657 sayılı Kanunun 68/B, 74 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.


 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET