gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

10/01/2011 TARİHLİ ATAMA KARARLARI

10 Ocak 2011 PAZARTESİ - Resmî Gazete Sayı:27811

10 Ocak 2011 Pazartesi 13:32
10/01/2011 tarihli atama kararları

ATAMA KARARLARI

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/21

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Teftiş Kurulu Üyeliklerine,

– Büyükelçi Mehmet TAŞER’in

– Büyükelçi Akif AYHAN’ın

– Büyükelçi Mustafa Aykut SEZGİN’in

atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

9/1/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Ahmet DAVUTOĞLU

Başbakan Dışişleri Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/1

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Ömer Ali ANBAR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

9/1/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Mustafa DEMİR

Başbakan Bayındırlık ve İskan Bakanı

---------------—— • ——-----------------

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/41

1 – Bakanlık Müşaviri Gürhan ÖZDEĞER’in, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması;

Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Ömer ÇAKIR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

9/1/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Ertuğrul GÜNAY

Başbakan Kültür ve Turizm Bakanı
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET