gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

11/02/2011 TARİHLİ ATAMA KARARLARI

BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2011/1372

11 Şubat 2011 Cuma 10:26
11/02/2011 tarihli atama kararları

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunda boş bulunan üyeliklere, kalan süreyi tamamlamak üzere, ekli listede adları yazılı kişilerin seçilmesi; 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 14 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 31/1/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.


Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

31/1/2011 TARİHLİ VE 2011/1372 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ


LİSTE


Adı ve Soyadı :

1- Doç. Dr. Mahmut KOCA (Ceza Hukuku)

2- Meral KAYA (Adalet Bakanlığı)


ATAMA KARARI

Karar Sayısı : 2011/1391

Sermaye Piyasası Kurulunda boş bulunan üyeliğe ekli listede adı belirtilen kişinin atanması; 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Kanunun 18 inci ve 19 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/2/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.


Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

1/2/2011 TARİHLİ VE 2011/1391 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ


LİSTE


ADI VE SOYADI ADAY GÖSTEREN KURUM

Muhammed Emin ÖZER ---Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği

ATAMA KARARI

Karar Sayısı : 2011/1379

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nda boşalan temsilciliklerde, ekli listede adları ve görevleri yazılı kişilerin görevlendirilmesi; 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/2/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.


Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANIATAMA KARARI

Karar Sayısı : 2011/1272

Ekli listede adları yazılı kişilerin karşılarında gösterilen görevlere atanmaları; Dışişleri Bakanlığının 23/12/2010 tarihli ve 5314 sayılı yazısı üzerine, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/1/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.


Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

3/1/2011 TARİHLİ VE 2011/1272 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ


LİSTE


ADI-SOYADI HALEN BULUNDUĞU GÖREV ATANDIĞI GÖREV

Mehmet Levent BİLMAN--- Hindistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi--- Merkeze


Aylin TAŞHAN Elçi, Genel Müdür Yardımcısı ---Mozambik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi
11 Şubat 2011 CUMAResmî GazeteSayı : 27843

ATAMA KARARLARI

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2011/66

1 – Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’de boş bulunan Genel Müdürlüğe Hayrettin KAPLAN’ın atanması, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 25 inci maddesi ile 87/11914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Esasların 19 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

10/2/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Ali BABACAN

Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/67

1 – Dış Ticaret Müsteşarlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürü Selahattin Armağan VURDU’nun başka bir göreve atanmak üzere görevden alınması, bu suretle boşalacak olan 1’inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğüne Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Tarık SÖNMEZ’in atanması, 657 sayılı Kanun’un değişik 76’ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2’nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

10/2/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Zafer ÇAĞLAYAN

Başbakan Devlet Bakanı

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/68

1 – Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bilgi ve İletişim Teknolojileri Daire Başkanlığına, Tarım ve Çevre İstatistikleri Daire Başkanı Murat TUNÇEL’in,

Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Tarım ve Çevre İstatistikleri Daire Başkanlığına Trabzon Bölge Müdürü Sebahattin SARI’nın,

Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Trabzon Bölge Müdürlüğüne Van Bölge Müdürü Hakan GÖREGEN’in,

Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Van Bölge Müdürlüğüne Matematikçi İlhan TARLACI’nın atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 5429 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

10/2/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Dr. Cevdet YILMAZ

Başbakan Devlet Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı: 2011/69

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu;

- Diplomatik Arşiv Dairesi Başkanlığına, Bekir UYSAL’ın,

- Doğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcılığına, Esra CANKORUR’un,

- Protokol Genel Müdür Yardımcılığına, Hidayet BAYRAKTAR’ın,

- Batı Afrika Genel Müdür Yardımcılığına, Artemiz SÜMER’in,

- Doğu Afrika Genel Müdür Yardımcılığına, Ayşe Sedef YAVUZALP’in,

atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

10/2/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Ahmet DAVUTOĞLU

Başbakan Dışişleri Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı: 2011/70

1 - Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Hesap Uzmanlıklarına, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Hesap Uzman Yardımcıları Abdullah ALTINÖRS, Veysel TEKİN, Ali KÜLÜŞ, Adem BİLGİLİ, Erdal GÜLEÇ, Barış KAYACAN, Ferhat DEMİRTAŞ, Alper Cihad DEMİR, Dursun KÜÇÜKASLAN, İlyas Emre YAYLA ve Tevfik NAS’ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu kararı Maliye Bakanı yürütür.

10/2/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet ŞİMŞEK

Başbakan Maliye Bakanı

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı: 2011/71

1 - Açık bulunan 1’inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcılığına, Bakanlık Müşaviri Dr. Dilek Hande BİNNET’in atanması, 657 sayılı Kanun’un 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2’nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

10/2/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN - Nimet ÇUBUKÇU

Başbakan Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı: 2011/77

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Zafer BENLİ’nin atanması,

657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

10/2/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Taner YILDIZ

Başbakan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı: 2011/78

1 - Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa HATİPOĞLU’nun bu görevinden alınması,

Bu suretle boşalacak olan Yönetim Kurulu Üyeliğine Zafer BENLİ’nin atanması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

10/2/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Taner YILDIZ

Başbakan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu uyarınca 3/1/2011 tarih ve 7 sayılı karar ile yapılan atamalardan; üç idarî yargı hâkiminin atamasının iptal edilerek bir başka yere atanmasına, bir idarî yargı hâkiminin atamasının iptal edilmesine ve bir idarî yargı hâkiminin Danıştay Tetkik Hâkimliğine atanmasına ilişkin karar aşağıda gösterilmiştir.

BİRİNCİ DAİRE KARARI: 27.1.2011/165

1 – İzmir Vergi Mahkemesi Üyeliğinden, Van Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine atanan (38040) Engin ÖZTÜRK’ün ataması iptal edilmiştir.

2 – Sivas Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Van Bölge İdare Mahkemesi Üyesi (38040) Engin ÖZTÜRK naklen atanmıştır.

BİRİNCİ DAİRE KARARI: 27.1.2011/167

1 – Çorum İdare Mahkemesi Üyeliğinden, Muğla İdare Mahkemesi Üyeliğine atanan (94870) Özkan ARTAR’ın ataması iptal edilmiştir.

2 – İstanbul İdare Mahkemesi Üyeliğine, Muğla İdare Mahkemesi Üyesi (94870) Özkan ARTAR naklen atanmıştır.

BİRİNCİ DAİRE KARARI: 27.1.2011/169

1 – Diyarbakır Vergi Mahkemesi Üyeliğinden, İstanbul Vergi Mahkemesi Üyeliğine atanan (97707) Yunus ERASLAN’ın ataması iptal edilmiştir.

2 – Konya İdare Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi (97707) Yunus ERASLAN naklen atanmıştır.

BİRİNCİ DAİRE KARARI: 27.1.2011/170

1 – Kırıkkale Vergi Mahkemesi Üyeliğinden, İstanbul Vergi Mahkemesi Üyeliğine atanan (107223) Türker KARAVAİZOĞLU’nun ataması iptal edilmiştir.

BİRİNCİ DAİRE KARARI: 27.1.2011/171

1 – Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Zonguldak İdare Mahkemesi Üyesi (101784) Harun COŞKUN naklen atanmıştır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET