gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

12 BAKANLIĞA ATAMA YAPILDI

9 Ocak 2015 tarihli Resmî Gazete'de Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Kültür ve Turizm, Maliye, Millî Eğitim, Millî Savunma ile Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

09 Ocak 2015 Cuma 02:35
12 BAKANLIĞA ATAMA YAPILDI

9 Ocak 2015 tarihli Resmî Gazete'de Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Kültür ve Turizm, Maliye, Millî Eğitim, Millî Savunma ile Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

ATAMA KARARLARI


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
Burdur Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Osman ÇİZMECİ’nin başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Iğdır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Özgür TURHAN’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Niğde Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne Metin BİTİM’in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Uşak Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne Abdullah AYDAR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Erzurum Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne Hacı İbrahim BUĞDAYCI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Düzce Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne Salih AKBULUT’un atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Kırşehir Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne Süleyman ASLAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Nevşehir Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne Şanlıurfa Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Seyfullah DURAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Sinop Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne Feridun DELEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Eskişehir Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne Muhammet Taha GÜVEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Kütahya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne Mehmet ALBAYRAK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Kırklareli Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne Şırnak Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muzaffer AKGÜL’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Van Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne Nevzat GÜN’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Ağrı Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne Ayşegül SORGUÇ’un atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Malatya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne Bitlis Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akif GÜLAÇTI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Tunceli Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne Tülay SATIR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli İş Başmüfettişliklerine, İş Müfettişleri Tevfik BAYHAN, Fatih Mehmet GÜVEN, Uğur YAZICI, Ramazan DOĞAN, Ömer Faruk USLU, Serpil ERDOĞAN, Semiha DOSTLAR, Onur BATUMAN ve Salim YARAR’ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli İş Başmüfettişliklerine, İş Müfettişleri Hayrettin SALDI, Yakup AYKIN, Davut SEYHAN, Serkan ÇETİNCELİ, Murat BAKIR, Bekir Müjdat DERİNDERE, Tunay ÖRS, Mustafa İlkan ÖZER, Şuayup ER, Hasan Kutluhan KENDİR ve Aysun YILDIZ’ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Ahmet ÇETİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ufuk Nurullah BİLGİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


Dışişleri Bakanlığından:

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına, Yaprak ALP’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sedat ÖNAL’ın yeniden atanması, 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, Adana İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hamit AYGÜL’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Bakanlık Müşaviri Halil ERDOĞAN’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine, Ahmet VURAL’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Kadir AYDIN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


İçişleri Bakanlığından:

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Denizli Vali Yardımcılığına, Eski Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Tuncay ENGİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 74 üncü maddeleri, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 5449 sayılı Kanunun 18 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Mehmet KESEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı D. Şadi ERDOĞAN’ın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


Bakanlık Müşaviri Mevlüt TABAN’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


Bakanlık Müşaviri Mesut DOLAY’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Strateji Geliştirme Başkanlığına, İsmail DEMİREL’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Necmi ASAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Ziya KARATEKİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B, 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Ahmet HACIOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Veli ÇELİK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Başmüfettişliğe, Müfettiş Serdar SOYSAL’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


Maliye Bakanlığından:

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 4800 ek göstergeli İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına Muhasebat Genel Müdürü Bekir BAYRAKDAR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


Açık bulunan Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Murat ALAN’ın atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.


 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Vergi Başmüfettişliklerine Hakan GÜRSOY, Kürşat ATAÇ, Hakkı SAYAN, Ömür KÜLAHLI ile Yusuf ÇOKYİĞİT’in atanmaları, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


Millî Eğitim Bakanlığından:

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Karaman İl Millî Eğitim Müdürlüğüne, Asım SULTANOĞLU’nun atanması 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığına Başbakanlık Müsteşarı Kemal MADENOĞLU’nun yeniden atanması 6339 sayılı Kanunla onaylanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin İşleyiş Esaslarına Dair Anlaşma”nın 5 inci maddesi ve Tüzüğünün 4 üncü maddesi gereğince uygun görülmüştür.


Millî Savunma Bakanlığından:

Bu kararnamede ismi yazılı bir Hâkim Subay’ın karşısında gösterilen göreve atanması 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu’nun 16’ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2’nci Or. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) MALATYA, Hak.Ütğm., Yakup ÖZ, MALATYA DOĞANYOL, 2010-2, 30/8/2013, 2’nci Or. K.lığı ADMÜŞ ADMÜŞ (Adl. Müşv. Yrd.) MALATYA


Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdür Yardımcılığına Akif AKGÜL’ün atanması, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


Sağlık Bakanlığından:

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. Hakkı ÖZTÜRK’ün başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET