Öncekiler Sonrakiler

12.02.2011 TARİHLİ ATAMA KARARLARI

Okul Öncesi Eğitim, Özürlüler İdaresi, TMO, Eti Maden İşletmelerine yeni atamalar apıldı. 12.02.2011 tarihli kararname...

12 Şubat 2011 Cumartesi 06:37
12.02.2011 Tarihli Atama Kararları

12 Şubat 2011 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 27844
ATAMA KARARLARI
             Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:
             Karar Sayısı : 2011/125
             1 – Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine (Hazine) M. Emin ZARARSIZ’ın yeniden atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6. ve 8. maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.
                                                                                  11/2/2011
                                                                                                                                      Abdullah GÜL
                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Ali BABACAN
                  Başbakan                         Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
—— • ——
             Devlet Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2011/83
             1 – Özürlüler İdaresi Başkan Yardımcısı Reyhan GAZEL’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,
             Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Özürlüler İdaresi Başkan Yardımcılığına Ayhan METİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 571 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 26 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.
                                                                                  11/2/2011
                                                                                                                                      Abdullah GÜL
                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                           Selma Aliye KAVAF
                  Başbakan                                            Devlet Bakanı
—— • ——
             Devlet Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2011/84
             1 – Özürlüler İdaresi Başkan Yardımcısı Güler SAYGIN’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,
             Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Özürlüler İdaresi Başkan Yardımcılığına Muhammet Ecevit CARTİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 92 nci maddeleri ile 571 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 26 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.
                                                                                  11/2/2011
                                                                                                                                      Abdullah GÜL
                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                           Selma Aliye KAVAF
                  Başbakan                                            Devlet Bakanı
—— • ——
             Devlet Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2011/85
             1 – Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Sefer KOÇ’un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.
                                                                                  11/2/2011
                                                                                                                                      Abdullah GÜL
                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                           Selma Aliye KAVAF
                  Başbakan                                            Devlet Bakanı
—— • ——
             Milli Eğitim Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2011/93
             1 – Açık bulunan 1’inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğüne Bakanlık Müfettişi Funda KOCABIYIK’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 76’ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2’nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.
                                                                                  11/2/2011
                                                                                                                                      Abdullah GÜL
                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                            Nimet ÇUBUKÇU
                  Başbakan                                        Milli Eğitim Bakanı
—— • ——
             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2011/100
             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, Müsteşar Yardımcısı Mesut KÖSE’nin atanması, 657 sayılı Kanun’un 74 üncü, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
                                                                                  11/2/2011
                                                                                                                                      Abdullah GÜL
                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet Mehdi EKER
                  Başbakan                                   Tarım ve Köyişleri Bakanı
 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET