gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

12.02.2011 TARİHLİ ATAMA KARARLARI

Okul Öncesi Eğitim, Özürlüler İdaresi, TMO, Eti Maden İşletmelerine yeni atamalar apıldı. 12.02.2011 tarihli kararname...

12 Şubat 2011 Cumartesi 06:37
12.02.2011 Tarihli Atama Kararları

12 Şubat 2011 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 27844
ATAMA KARARLARI
             Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:
             Karar Sayısı : 2011/125
             1 – Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine (Hazine) M. Emin ZARARSIZ’ın yeniden atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6. ve 8. maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.
                                                                                  11/2/2011
                                                                                                                                      Abdullah GÜL
                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Ali BABACAN
                  Başbakan                         Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
—— • ——
             Devlet Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2011/83
             1 – Özürlüler İdaresi Başkan Yardımcısı Reyhan GAZEL’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,
             Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Özürlüler İdaresi Başkan Yardımcılığına Ayhan METİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 571 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 26 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.
                                                                                  11/2/2011
                                                                                                                                      Abdullah GÜL
                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                           Selma Aliye KAVAF
                  Başbakan                                            Devlet Bakanı
—— • ——
             Devlet Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2011/84
             1 – Özürlüler İdaresi Başkan Yardımcısı Güler SAYGIN’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,
             Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Özürlüler İdaresi Başkan Yardımcılığına Muhammet Ecevit CARTİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 92 nci maddeleri ile 571 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 26 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.
                                                                                  11/2/2011
                                                                                                                                      Abdullah GÜL
                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                           Selma Aliye KAVAF
                  Başbakan                                            Devlet Bakanı
—— • ——
             Devlet Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2011/85
             1 – Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Sefer KOÇ’un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.
                                                                                  11/2/2011
                                                                                                                                      Abdullah GÜL
                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                           Selma Aliye KAVAF
                  Başbakan                                            Devlet Bakanı
—— • ——
             Milli Eğitim Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2011/93
             1 – Açık bulunan 1’inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğüne Bakanlık Müfettişi Funda KOCABIYIK’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 76’ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2’nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.
                                                                                  11/2/2011
                                                                                                                                      Abdullah GÜL
                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                            Nimet ÇUBUKÇU
                  Başbakan                                        Milli Eğitim Bakanı
—— • ——
             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2011/100
             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, Müsteşar Yardımcısı Mesut KÖSE’nin atanması, 657 sayılı Kanun’un 74 üncü, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
                                                                                  11/2/2011
                                                                                                                                      Abdullah GÜL
                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet Mehdi EKER
                  Başbakan                                   Tarım ve Köyişleri Bakanı
 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET