Öncekiler Sonrakiler

16 NİSAN 2011 GÜNÜN ATAMA KARARLARI

Maliye, Bayındırlık ve İskan, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

16 Nisan 2011 Cumartesi 07:15
16 Nisan 2011 Günün Atama Kararları

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/285
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Baş Hesap UzmanlıklarınaHesap Uzmanları Özlem TUNCER TOKUR, Mehmet ARABACI, Atakan ŞEN, Burhan GÜNDOĞDU, Kazım Serkan SALALI ve Atilla BUDAK’ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleriile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.
15/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet ŞİMŞEK
Başbakan Maliye Bakanı
—— • ——
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/286
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Malatya Bayındırlık ve İskan MüdürlüğüneBehçet DENGEŞİK’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Bayındırlıkve İskan Bakanı yürütür.
15/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mustafa DEMİR
Başbakan Bayındırlık ve İskan Bakanı
—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/287
1 – Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Abdülkadir KARAOĞLU’nun, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanıyürütür.
15/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Ertuğrul GÜNAY
Başbakan Kültür ve TurizmBakanı
—— • ——
Çevre ve Orman Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/288
1 – Denizli İl Çevre ve OrmanMüdürü Hidayet ŞEN’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanıyürütür.
15/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Veysel EROĞLU
Başbakan Çevre ve OrmanBakanı

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET