gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

16 NİSAN 2011 GÜNÜN ATAMA KARARLARI

Maliye, Bayındırlık ve İskan, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

16 Nisan 2011 Cumartesi 07:15
16 Nisan 2011 Günün Atama Kararları

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/285
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Baş Hesap UzmanlıklarınaHesap Uzmanları Özlem TUNCER TOKUR, Mehmet ARABACI, Atakan ŞEN, Burhan GÜNDOĞDU, Kazım Serkan SALALI ve Atilla BUDAK’ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleriile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.
15/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet ŞİMŞEK
Başbakan Maliye Bakanı
—— • ——
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/286
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Malatya Bayındırlık ve İskan MüdürlüğüneBehçet DENGEŞİK’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Bayındırlıkve İskan Bakanı yürütür.
15/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mustafa DEMİR
Başbakan Bayındırlık ve İskan Bakanı
—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/287
1 – Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Abdülkadir KARAOĞLU’nun, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanıyürütür.
15/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Ertuğrul GÜNAY
Başbakan Kültür ve TurizmBakanı
—— • ——
Çevre ve Orman Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/288
1 – Denizli İl Çevre ve OrmanMüdürü Hidayet ŞEN’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanıyürütür.
15/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Veysel EROĞLU
Başbakan Çevre ve OrmanBakanı

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET