gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

18.08.2011 TARİHLİ ATAMALAR

Aile ve Sosyal Politikalar, Çevre ve Şehircilik, Ekonomi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Millî Savunma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

19 Ağustos 2011 Cuma 09:39

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/573
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 7600 ek göstergeli Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlığına, Kenan BOZGEYİK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
17/8/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Fatma ŞAHİN
Başbakan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/581
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Nihat ŞAHİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
17/8/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Erdoğan BAYRAKTAR
Başbakan Çevre ve Şehircilik Bakanı
—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/575
1 – Ekonomi Bakanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına İhracat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Emel (VARGİL) EMİRLİOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Ekonomi Bakanı yürütür.
17/8/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Zafer ÇAĞLAYAN
Başbakan Ekonomi Bakanı
—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/576
1 – Ekonomi Bakanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli İthalat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına aynı yer Daire Başkanı Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Ekonomi Bakanı yürütür.
17/8/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Zafer ÇAĞLAYAN
Başbakan Ekonomi Bakanı
—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/577
1 – Ekonomi Bakanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına İhracat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Gülendam Müge VAROL ILICAK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Ekonomi Bakanı yürütür.
17/8/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Zafer ÇAĞLAYAN
Başbakan Ekonomi Bakanı
—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/578
1 – Ekonomi Bakanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına aynı yer Daire Başkanı Emine ŞENDİL’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Ekonomi Bakanı yürütür.
17/8/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Zafer ÇAĞLAYAN
Başbakan Ekonomi Bakanı
—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/579
1 – Ekonomi Bakanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına aynı yer Dış Ticaret Uzmanı Habibe Sibel (AKÇAHARMAN) KAPLAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Ekonomi Bakanı yürütür.
17/8/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Zafer ÇAĞLAYAN
Başbakan Ekonomi Bakanı
—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/580
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Teftiş Kurulu Başkanlığına, aynı yer Başmüfettişi Mustafa Hacı EMİNOĞLU’nun atanması,
657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
17/8/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Taner YILDIZ
Başbakan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/582
1 – 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Tarım İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan KARAYAMA’nın,
Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, Tarım İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa ERDOĞAN’ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
17/8/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Mehdi EKER
Başbakan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/583
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +8000 ek göstergeli Bakan Yardımcılığına Hasan Kemal YARDIMCI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.
17/8/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN İsmet YILMAZ
Başbakan Millî Savunma Bakanı
—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/584
1 – Bu kararnamede isimleri yazılı kırk sekiz Hâkim Subay’ın karşılarında gösterilen görevlere atanmaları 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu’nun 16’ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.
17/8/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN İsmet YILMAZ
Başbakan Millî Savunma Bakanı
7’nci Kor. K.lığı Adl. Müş. ADMÜŞ (Adl. Müşv.) DİYARBAKIR, Hak.Kd.Alb., Ferhan KUŞCAN, SAKARYA HENDEK, 1979-Top.44, 30/8/2001, 1’inci Or. K.lığı Adl. Müş. ADMÜŞ (Adl. Müşv.) İSTANBUL
1’inci Or. K.lığı Adl. Müş. ADMÜŞ (Adl. Müşv.) İSTANBUL, Hak.Kd.Alb., Bülent ÇOLAK, İSTANBUL ESENLER, 1984-Yd.3, 30/8/2006, 1’inci Or. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) İSTANBUL
5’inci Zh. Tug. K.lığı Adl. Müş. ADMÜŞ (Adl. Müşv.) GAZİANTEP, Hak.Kd.Alb., Levent TİFTİK, ADANA YÜREĞİR, 1986-Mu.5, 30/8/2008, 4’üncü Kor. Kor. K.lığı K. Kh. (Dis. Sb.) ANKARA
J. Gn. K.lığı J. Asyş. Kor. J. Asyş. Kor. K.lığı Adl. Müşv.liği (Adl. Müşv.) VAN, Hak. Alb., Şahin POLAT, ERZİNCAN TERCAN, 1988-Per.2, 30/8/2009, AYİM Bsav. As. Sav. Ks. (Sav.) ANKARA
7’nci Kor. K.lığı. As. Sav. As. Sav. (As. Sav.) DİYARBAKIR, Hak.Alb., Hakan KAPLAYAN, BURSA YILDIRIM, 1988-Mu.16, 30/8/2010, 7’nci Kor. K.lığı Adl. Müş. ADMÜŞ (Adl. Müşv.) DİYARBAKIR
AYİM 1’inci D. Bşk. Rp.törler (Rp.tör) ANKARA, Hak.Yb., Ergin DEMİR, ELAZIĞ KOVANCILAR, 1988-J.38, 30/8/2008, KTBK As. Sav. As. Sav. (As. Sav.) KKTC
J. Gn. K.lığı J. Gn. K.lığı Adl. Müşv.liği Huk. İşleri ve Mütalaalar Ş. (Ş. Md.) ANKARA, Hak.Alb., Civan BAŞAR, SİVAS MERKEZ, 1988-Top.97, 30/8/2010, J. Gn. K.lığı J. Gn. K.lığı ADMÜŞ Huk. İşleri Ş. (Ş. Md.) ANKARA
3’üncü Or. K.lığı Adl. Müş. ADMÜŞ (Adl. Müşv.) ERZİNCAN, Hak.Alb., Fikret BARAN, BALIKESİR SUSURLUK, 1989-1, 30/8/2010, MSB As. Adl. Tfş. Krl. Bşk. Müf.lik (Müf.) ANKARA
AYİM 3’üncü D. Bşk. Rp.törler (Rp.tör) ANKARA, Hak.Yb., İlter AKSOYLU, BURDUR MERKEZ, 1990-P.11, 30/8/2009, J. Gn. K.lığı J. Asyş. Kor. J. Asyş. Kor. K.lığı Adl. Müşv.liği (Adl. Müşv.) VAN
3’üncü Or. K.ığı As. Sav. As. Sav. (As. Sav.) ERZİNCAN, Hak.Yb., Aydın SEVİŞ, SAMSUN VEZİRKÖPRÜ, 1990-Mu.14, 30/8/2009, AYİM 3’üncü D. Bşk. Rp.törler (Rp.tör) ANKARA
J. Gn. K.lığı J. Asyş. Kor. J. Asyş. Kor. K.lığı As. Sav.lığı (As. Sav.) VAN, Hak.Yb., Zafer METİN, İSTANBUL ÜSKÜDAR, 1990-Mu.19, 30/8/2008, Dağ. Komd. Okl. ve EM K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) ISPARTA
AYİM 2’nci D. Bşk. Rp.törler (Rp.tör) ANKARA, Hak.Yb., Kazım GÜLTEKİN, BURSA NİLÜFER, 1991-Per.1, 30/8/2009, 6’ncı Kor. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) ADANA
5’inci Kor. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) ÇORLU/TEKİRDAĞ, Hak.Kd.Bnb., Recai ERTÜRK, ISPARTA EĞİRDİR, 1991-Per.2, 30/8/2006, 3’üncü Kor. K.lığı As. Sav. As. Sav. (Yrd. As. Sav.) İSTANBUL
As. Yrg. Bşk. As. Yrg. II. Bşk. 1’inci As. Yrg. D. (Tetkik Hâkimi) ANKARA, Hak.Yb., Erkan KARADENİZ, İZMİR KONAK, 1991-Top.3, 30/8/2010, AYİM 1’inci D. Bşk. Rp.törler (Rp.tör) ANKARA
KTBK As. Sav. As. Sav. (As. Sav.) KKTC, Hak.Kd.Bnb., Veli BAYRAM, DENİZLİ ÇAL, 1991-P.165, 30/8/2006, EGE Or. K.lığı As. Sav. As. Sav. (Yrd. As. Sav.) İZMİR
AYİM 1’inci D. Bşk. Rp.törler (Rp.tör) ANKARA, Hak.Yb., Ayşe SEREZLİ, TOKAT ZİLE, 1992-1, 30/8/2010, 2’nci Kor. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) GELİBOLU/ ÇANAKKALE
48’inci Mot. P. Tug. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) TRABZON, Hak.Kd.Bnb., Birol ERDOĞAN, KAYSERİ TOMARZA, 1992-Ord.38, 30/8/2006, 5’inci P. Eğt. Tug. As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) SİVAS
5’inci P. Eğt. Tug. As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) SİVAS, Hak.Kd.Bnb., Hakan BEZİRGAN, MALATYA YEŞİLYURT, 1992-Top.39, 30/8/2006, EGE Or. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) İZMİR
K.K. As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) ANKARA, Hak.Kd.Bnb., Arif Fikret ÖZEV, KONYA EREĞLİ, 1993-1, 30/8/2007, 3’üncü Or. K.lığı Adl. Müş. ADMÜŞ (Adl. Müşv.) ERZİNCAN
Dağ Komd. Okl. ve EM K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) ISPARTA, Hak.Kd.Bnb., Günay GÜZEL, BURSA MUDANYA, 1993-Ord.2, 30/8/2007, 12’nci Mknz. P. Tug. As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) AĞRI
12’nci Mknz. P. Tug. As. Sav. As. Sav. (As. Sav.) AĞRI, Hak.Kd.Bnb., Hakan ATA, SİVAS ŞARKIŞLA, 1993-2, 30/8/2006, Gnkur. Bşk. Adl. Müş. Ceza Huk. İşleri Ş. (Ş. Md. Yrd.) ANKARA
Gnkur. Bşk. Adl. Müş. Huk. İşleri Ş. (Ş. Md. Yrd.) ANKARA, Hak.Kd.Bnb., Okşan ÇİDEM, İZMİR FOÇA, 1993-5, 30/8/2006, Gnkur. Bşk. Adl. Müş. Huk. İşleri Ş. (Ş. Md.) ANKARA
54’üncü Mknz. P. Tug. As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) EDİRNE, Hak.Kd.Bnb., İbrahim UÇAR, YOZGAT ÇANDIR, 1993-Lv.6, 30/8/2006, MSB Kan. ve Kararlar D. Bşk. Yasama İşl. Koor. ve Tkp. Ş. (Ş. Md.) ANKARA
6’ncı Kor. K.lığı As. Sav. As. Sav. (Yrd. As. Sav.) ADANA, Hak.Kd.Bnb., Mehmet Oğuz AKKUŞ, ANKARA MAMAK, 1993-P.190, 30/8/2007, AYİM 3’üncü D. Bşk. Rp.törler (Rp.tör) ANKARA
3’üncü Or. K.lığı As. Sav. As. Sav. (Yrd. As. Sav.) ERZİNCAN, Hak.Bnb., Muhsin ÖZYURT, KIRIKKALE KESKİN, 1994-J.Öğ.2, 30/8/2009, 3’üncü Or. K.lığı As. Sav. As. Sav. (As. Sav.) ERZİNCAN
9’uncu Mot. P. Tug. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) SARIKAMIŞ/KARS, Hak.Kd.Bnb., Muhteşem OKSEL, İZMİR KONAK, 1994-13, 30/8/2007, 48’inci Mot. P. Tug. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) TRABZON
J. Gn. K.lığı J. Gn. K.lığı Adl. Müşv.liği Adl. ve İd. Davalar Ş. (Ş. Md.) ANKARA, Hak.Bnb., Hüseyin GEDİK, MUĞLA FETHİYE, 1994-P.74, 30/8/2008, J. Gn. K.lığı J. Gn. K.lığı ADMÜŞ Adl. Davalar Ş. (Ş. Md.) ANKARA
2’nci Kor. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) GELİBOLU/ÇANAKKALE, Hak.Bnb., Cengiz TÜRKOL, ÇORUM OSMANCIK, 1995-1, 30/8/2009, 3’üncü Tak. P. Tüm. K. Ks. (Dis. Sb.) HAKKARİ
AYİM 3’üncü D. Bşk. Rp.törler (Rp.tör) ANKARA, Hak.Bnb., Yunus YILMAZ, KAHRAMANMARAŞ AFŞİN, 1995-2, 30/8/2008, 8’inci Kor. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) ELAZIĞ,
5’inci Zh. Tug. As. Sav. As. Sav. (Yrd. As. Sav.) GAZİANTEP, Hak.Bnb., Ali Fuat BAHÇAVAN, MUĞLA MİLAS, 1995-Per.2, 30/8/2008, J. Gn. K.lığı . J. Asyş. Kor. J. Asyş. Kor. K.lığı As. Mah. (As. Hak.) VAN
J. Gn. K.lığı. J. Asyş. Kor. J. Asyş. Kor. K.lığı As. Sav.lığı (Yrd. As. Sav.) VAN, Hak.Bnb., Seyfi BULDUK, ANKARA YENİMAHALLE, 1995-J.Öğ.3, 30/8/2008, J. Gn. K.lığı. J. Asyş. Kor. J. Asyş. Kor. K.lığı As. Sav.lığı (As. Sav.) VAN
Gnkur. Bşk. Adl. Müş. UA Huk. İşleri Ş. (Prj.Sb.) ANKARA, Hak.Bnb., Esat Mahmut YILMAZ, SİVAS DİVRİĞİ, 1995-3, 30/8/2007, Gnkur. Bşk. Adl. Müş. UA Huk. İşleri Ş. (Ş.Md.) ANKARA
As. Yrg. Bşk. As. Yrg. II. Bşk. 3’üncü As. Yrg. D. (Tetkik Hâkimi) ANKARA, Hak.Bnb., Hulusi GÜL, KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN, 1995-4, 30/8/2008, As. Yrg. Bşk. As. Yrg. Bsav. Bsav. Yrd. (Bsav.Yrd.) ANKARA
7’nci Kor. K.lığı As. Sav. As. Sav. (Yrd. As. Sav.) DİYARBAKIR, Hak.Kd.Bnb., Hakan GÜNDÜZ, KARS SARIKAMIŞ, 1995-P.5, 30/8/2007, 7’nci Kor. K.lığı As. Sav. As. Sav. (As.Sav.) DİYARBAKIR
Gnkur. Bşk. Adl. Müş. Huk. İşleri Ş. (Prj. Sb.) ANKARA, Hak.Bnb., Olcay YEŞİLKAYA, İZMİR KONAK, 1995-5, 30/8/2008, Gnkur. Bşk. Adl. Müş. Huk. İşleri Ş. (Ş. Md. Yrd.) ANKARA
48’inci Mot. P. Tug. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) TRABZON, Hak.Bnb., Abdullah Ahmet BUYURAN, İZMİR KONAK, 1995-P.16, 30/8/2008, 12’nci Mknz. P. Tug. As. Sav. As. Sav. (As. Sav.) AĞRI
3’üncü Tak. P. Tüm. K. Ks. (Dis. Sb.) HAKKARİ, Hak.Bnb., Yakup DURANOĞLU, ANKARA GÖLBAŞI, 1995-Kr.Hvcl.43, 30/8/2009, 54’üncü Mknz. P. Tug. As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) EDİRNE
5’inci P. Eğt. Tug. As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) SİVAS, Hak.Bnb., Mehmet Sıdkı KÖK, GAZİANTEP NİZİP, 1995-P-46, 30/8/2008, As. Yrg. Bşk. As. Yrg. Bsav. Bsav. Yrd. (Bsav. Yrd.) ANKARA
AYİM Bsav. As. Sav. Ks. (Sav.) ANKARA; Hak.Kd.Yzb., Murat GÜNDOĞAN, ÇANAKKALE ECEABAT, 1997-2, 30/8/2006, AYİM 1’inci D. Bşk. Rp.törler (Rp.tör) ANKARA
8’inci Kor. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) ELAZIĞ, Hak.Kd.Yzb., Erol TURAN, KIRKLARELİ MERKEZ, 1997-5, 30/8/2006, 54’üncü Mknz. P. Tug. As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) EDİRNE
7’nci Kor. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) DİYARBAKIR, Hak.Bnb., Mehmet YAYLA, İZMİR MENEMEN, 1997-J.53, 30/8/2009, As. Yrg. Bşk. As. Yrg. Bsav. Bsav. Yrd. (Bsav. Yrd.) ANKARA
K. K. Adl. Müş. Huk. İşleri Md. (Huk. İşleri Md. Yrd.) ANKARA, Hak.Bnb., Uğur İRİCİ, SAMSUN MERKEZ, 1997-P.94, 30/8/2010, K. K. As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) ANKARA
Gnkur. Bşk. Adl. Müş. Huk. İşleri Ş. (Prj.Sb.) ANKARA, Hak.Kd.Yzb., Erkan AĞIN, ADIYAMAN MERKEZ, 2000-3, 30/8/2007, Gnkur. Bşk. Adl. Müş. UA Huk. İşleri Ş. (Prj.Sb.) ANKARA
5’inci P. Eğt. Tug. As. Sav. As. Sav. (As. Sav. Yrd.) SİVAS, Hak.Ütğm., Serkan ÖZALP, ÇANAKKALE MERKEZ, 2007-Yd.2, 30/8/2009, J. Gn. K.lığı J. Asyş. Kor. J. Asyş. Kor. K.lığı As. Sav.lığı (As. Sav. Yrd.) VAN
8’inci Kor. K.lığı As. Sav. As. Sav. (As. Sav. Yrd.) ELAZIĞ, Hak.Ütğm., Deniz AKBAŞ, KONYA DOĞANHİSAR, 2007-5, 30/8/2010, 9’uncu Mot. P. Tug. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) SARIKAMIŞ/KARS
J. Gn. K.lığı J. Asyş. Kor. J. Asyş. Kor. K.lığı As. Sav.lığı (As. Sav. Yrd.) VAN, Hak.Ütğm., Mehmet Yaşar GÖYNÜK, KONYA ILGIN, 2007-11, 30/8/2010, 5’inci Zh. Tug. As. Sav. As. Sav. (As. Sav. Yrd.) GAZİANTEP
12’nci Mknz. P. Tug. As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) AĞRI, Hak.Ütğm., Metin ÜNAL, AYDIN NAZİLLİ, 2007-12, 30/8/2010, 7’nci Kor. K.lığı As. Sav. As. Sav. (As. Sav. Yrd.) DİYARBAKIR
54’üncü Mknz. P. Tug. As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) EDİRNE, Hak.Ütğm., Maviye YILMAZOĞLU ÖZBEK, MANİSA ALAŞEHİR, 2007-14, 30/8/2009, 12’nci Mknz. P. Tug. As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) AĞRI
—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/585
1 – Bu Kararnamede kimliği yazılı 16 (onaltı) Askeri Hâkim Subayın hizasında belirtilen görev yerine atanması 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununun 16’ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.
17/8/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN İsmet YILMAZ
Başbakan Millî Savunma Bakanı
Donanma K. Adli Müşavir/GÖLCÜK-KOCAELİ, As.Hak.Kd.Alb., Gökhan Yaşar DURAN, Giresun, 1987-6066, 30/8/2007, Donanma K. Askeri Savcılık Askeri Savcı/GÖLCÜK- KOCAELİ
Kuzey Deniz Saha K. Askeri Savcılık Askeri Savcı/KASIMPAŞA-İSTANBUL, As.Hak.Kd.Alb., Cumhur ERYÜKSEL, Bursa, 1987-0003, 30/8/2008, MSB Kanunlar ve Kararlar D. Bşk. Tüzük ve Yönetmelik Tetkik ve İşlem Ş. Md./ANKARA
Donanma K.Askeri Savcılık Askeri Savcı/GÖLCÜK-KOCAELİ, As.Hak.Alb., Ruşen KARAAHMETOĞLU, Giresun, 1987-0101, 30/8/2009, MSB Hukuk Müşavirliği ve Davalar D. Bşk. Adli Dava ve Mütalaa Ş. Md./ANKARA
Donanma K. Askeri Mahkeme Askeri Hakim/GÖLCÜK-KOCAELİ, As.Hak.Yb., Ahmet ŞIKLAR, Tokat, 1990-6596, 30/8/2010, Donanma K. Adli Müşavir/GÖLCÜK-KOCAELİ
MSB Hukuk Müşavirliği ve Davalar D. Bşk. Adli Dava ve Mütalaa Ş. Md./ANKARA, As.Hak.Kd.Bnb., Filiz TÜRKOĞLU, Çorum, 1994-0004, 30/8/2007, Askeri Yargıtay Bşk. Başsavcı Yrd./ANKARA
MSB Kanunlar ve Kararlar D. Bşk. Tüzük ve Yönetmelik Tetkik ve İşlem Ş. Md./ ANKARA, As.Hak.Bnb., Ali ÖZDEN, Manisa, 1996-0003, 30/8/2008, Kuzey Deniz Saha K. Askeri Mahkeme Askeri Hakim/KASIMPAŞA-İSTANBUL
Askeri Yargıtay Bşk. Tetkik Hakimi (Drl. Krl.)/ANKARA, As.Hak.Bnb., Mustafa Erhan YÜKSEL, Burdur, 1996-0004, 30/8/2008, Dz. K. K. Adli Müşavirlik Adli Müşavir Yrd./ ANKARA
Kuzey Deniz Saha K.Askeri Mahkeme Askeri Hakim/KASIMPAŞA-İSTANBUL, As.Hak.Bnb., Özcan CELEP, Çorum, 1996-0001, 30/8/2008, Donanma K. Askeri Mahkeme Askeri Hakim/GÖLCÜK-KOCAELİ
Dz. K. K. Adli Müşavirlik Hukuk İşleri Md./ANKARA, As.Hak.Bnb., Öner ŞENTEPE, Ordu, 1997-0002, 30/8/2010, Kuzey Deniz Saha K.Askeri Savcılık Askeri Savcı/KASIMPAŞA- İSTANBUL
Askeri Yargıtay Bşk. Başsavcı Yrd./ANKARA, As.Hak.Kd.Yzb., Yalçın DİLSİZOĞLU, Karaman, 1999-0003, 30/8/2007, Gnkur. Bşk. Adli Müşavirlik Hukuk İşleri Ş. Prj. Sb./ ANKARA
Dz. Eğt. ve Öğt. K. Disiplin Mahkemesi Disiplin Subayı/BEYLERBEYİ-İSTANBUL, As.Hak.Kd.Ütğm., Ercan AYGÜN, Sivas, 2003-0018, 30/8/2005, Kuzey Deniz Saha K. Askeri Savcılık Yrd. Askeri Savcı/KASIMPAŞA-İSTANBUL
Dz. K. K. Askeri Mahkeme Askeri Hakim/ANKARA, As.Hak.Kd.Ütğm., Hüseyin ÇAKAN, Kırşehir, 2004-0023, 30/8/2006, Dz. K. K. Adli Müşavirlik Hukuk İşleri Md./ ANKARA
Çıkarma Fl. K. Disiplin Mah. Disiplin Sb./FOÇA-İZMİR, As.Hak.Kd.Ütğm., Melih YILDIRIM, Bursa, 2005-0017, 30/8/2007, Amfibi Görev Grup K. Disiplin Mah. Disiplin Sb./FOÇA-İZMİR
Kuzey Deniz Saha K. Askeri Savcılık Askeri Savcı Yrd./KASIMPAŞA-İSTANBUL, As.Hak.Ütğm., Alper AKSOY, Elazığ, 2006-0016, 30/8/2008, Dz. Eğt. ve Öğt. K. Disiplin Mahkemesi Disiplin Subayı/BEYLERBEYİ-İSTANBUL
Donanma K. Askeri Mahkeme Askeri Hakim Yrd./GÖLCÜK-KOCAELİ, As.Hak.Ütğm., İrfan AY, Antalya, 2006-0014, 30/8/2008, Donanma K. Askeri Mahkeme Askeri Hakim/ GÖLCÜK-KOCAELİ
Güney Deniz Saha K. Askeri Mahkeme Askeri Hakim Yrd./TURAN-İZMİR, As.Hak.Ütğm., Engin KÜÇÜK, Kırşehir, 2006-0015, 30/8/2008, Dz. K. K. Askeri Mahkeme Askeri Hakim/ANKARA
—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/586
1 – Bu Kararnamede kimliği yazılı altı Hava Hâkim Subayın hizalarında belirtilen görevlere atanmaları, 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununun 16’ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.
17/8/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN İsmet YILMAZ
Başbakan Millî Savunma Bakanı
Hv. Eğt. K. As. Mah. As. Hak. Güzelyalı-İZMİR, Şaban Ümit GÜL, Hv.Hak.Alb., ÇANKIRI, 1981-H-103, 30/8/2003, Hv. K. K. As. Savcılık As. Sav. ANKARA
MSB Müs.lığı Adli İşl. Yrd.lığı MSB As. Adlt. Tfş. Krl. Bşk. Tef. Krl. Müf. ANKARA, Tayyar GÜNERİ, Hv.Hak.Alb., BALIKESİR, 1987-Y-01, 30/8/2008, Hv. Eğt. K. As. Savcılık As. Sav. Güzelyalı-İZMİR
Hv. Eğt. K. As. Savcılık As. Sav. Güzelyalı-İZMİR, Oğuz PÜRTAŞ, Hv.Hak.Alb., KASTAMONU, 1988-Y-01, 30/8/2010, Hv. K. K. As. Mah. As. Hak. ANKARA
Gnkur. As. Mah. As. Hak. ANKARA, Bedrettin ÖZGÜR, Hv.Hak.Bnb., ARDAHAN, 1993-Y-09, 30/8/2008, Hv. K. K. Adli Müş. Huk. İşl. ve İd. Adl. Dav. Ş. Md. Huk. İşl. ve İd. Dava. Ş. Md. ANKARA
2'nci Hv. Kv. K. As. Savcılık As. Sav. DİYARBAKIR, Hasan SABAN, Hv.Hak.Bnb., DENİZLİ, 1996-Y-2, 30/8/2009, Gnkur. As. Mah. As. Hak. ANKARA
MSB As. Yargıtay Bşk. As. Yargıtay 2'nci Bşk. 2'nci As. Yrg. D. Tetkik Hakimi ANKARA, Mehmet ÇELİK, Hv.Hak.Bnb., MALATYA, 1997-Y-1, 30/8/2009, 1'inci Hv. Kv. K. Ad. Müş. Ad. Müş. Yrd. ESKİŞEHİR

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET