gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

19/01/2011 TARİHLİ ATAMA KARARLARI

19 Ocak 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete - Sayı:27820

19 Ocak 2011 Çarşamba 09:56
19/01/2011 tarihli atama kararları

ATAMA KARARLARI

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2011/44

1 – Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Hazine Başkontrolörlüklerine Hazine Kontrolörleri Mehmet KAYA, Mehmet AK, Yalçın YÜKSEL, Ethem AKIN ve Ahmet Ümit SUCU’nun atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 4059 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (a) bendi uyarınca uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

18/1/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Ali BABACAN

Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/45

1 – Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu +6400 ek göstergeli Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali ERBAŞ’ın atanması 657 sayılı Kanunun değişik 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

18/1/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Faruk ÇELİK

Başbakan Devlet Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/46

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcılıklarına Maliye Başmüfettişi Veliyüddin Bahadır ÖZKAN ile Daire Başkanı Şinasi YURDAKUL’un atanmaları, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

18/1/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet ŞİMŞEK

Başbakan Maliye Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/47

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Şeref ÇOLAK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

18/1/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet ŞİMŞEK

Başbakan Maliye Bakanı
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET