gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

19/02/2011 TARİHLİ ATAMA KARARLARI

19 Şubat 2011 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27851

19 Şubat 2011 Cumartesi 12:09
19/02/2011 tarihli atama kararları

GÖREVLENDİRME KARARI

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/86

1 – Adlî Tıp Kurumu İkinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Göğüs Cerrahisi Üyeliğine, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Göğüs Cerrahisi Uzmanı olarak görev yapan Doç. Dr. Adalet DEMİR’in görevlendirilmesi,

2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

18/2/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Sadullah ERGİN

Başbakan Adalet Bakanı

19 Şubat 2011 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27851

ATAMA KARARLARI

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2011/126

1 – Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine (Hazine) Selim YEŞİLBAŞ’ın atanması, 4904 sayılı Kanunun 6. maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

18/2/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Ali BABACAN

Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/136

1 – Açık bulunan;

1.derece kadrolu Mülkiye Müfettişliklerine;

Yozgat Vali Yardımcısı Nurullah AKTAŞ,

Boğazlıyan Kaymakamı Ahmet ALTUNBAŞ,

Çay Kaymakamı Mehmet Nuri BAŞARAN,

Ordu-Ulubey Kaymakamı Halil BERK,

Adıyaman Vali Yardımcısı Aydın BÖRÜ,

Kalecik Kaymakamı Mustafa DALKILIÇ,

Silvan Kaymakamı Doğan DEMİRDAŞ,

Üzümlü Kaymakamı Murat GÖZÜTOK,

Güdül Kaymakamı Cenk Hakan KARADUMAN,

Hacılar Kaymakamı Harun ÖKSÜZ,

Bolu Vali Yardımcısı Mümin ÖZTÜRK,

Eşme Kaymakamı Ömer SAĞLAM,

Yeniçağa Kaymakamı Bilal YAVAŞ,

Toprakkale Kaymakamı Güngör YILDIRIM,

Çayeli Kaymakamı Mehmet YILDIZ'ın,

Atanmaları, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

18/2/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Beşir ATALAY

Başbakan İçişleri Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/90

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu;

- Amerika Genel Müdür Yardımcılığına, Ali Murat ERSOY’un

atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

18/2/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Ahmet DAVUTOĞLU

Başbakan Dışişleri Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/91

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Teftiş Kurulu Başkanlığına, Teftiş Kurulu Üyesi, Büyükelçi Mehmet TAŞER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

18/2/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Ahmet DAVUTOĞLU

Başbakan Dışişleri Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/92

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Milli Emlak Genel Müdür Yardımcılığına aynı yer Daire Başkanı Mustafa YALÇIN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

18/2/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet ŞİMŞEK

Başbakan Maliye Bakanı

—— • ——

Milli Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/94

1 – Açık bulunan 1’inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Volkan AKÇAY’ın atanması 657 sayılı Kanunun 59’uncu ve 76’ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2’nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

18/2/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Nimet ÇUBUKÇU

Başbakan Milli Eğitim Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/95

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Başmüfettişliğe, Müfettişler Ülgen ŞEKERCİOĞLU SELAM ve Uğur DUYAN’ın atanmaları 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

18/2/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Mustafa DEMİR

Başbakan Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/96

1 – Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1’inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğüne, Tapu ve Kadastro Erzurum Bölge Müdürü Adnan CEVHER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76’ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2’nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

18/2/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Mustafa DEMİR

Başbakan Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/127

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Fatma AKTAŞ TAŞKIN’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

18/2/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Prof.Dr. Recep AKDAĞ

Başbakan Sağlık Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/99

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Yozgat Bölge Müdürlüğüne, Hacı Veli DEVECİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

18/2/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Mehdi EKER

Başbakan Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/156

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Başmüfettişliğe, Müfettiş Reyhan MUSLU HATİPOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76’ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

18/2/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Mehdi EKER

Başbakan Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/166

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Müfettişliğe, Sabri UYANIK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74’üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

18/2/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Mehdi EKER

Başbakan Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/102

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Türk Patent Enstitüsü Başkan Yardımcılığına Ahmet KOÇER’in atanması, 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

18/2/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Nihat ERGÜN

Başbakan Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/157

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Teftiş Kurulu Başkanı Cevdet MALKOÇ’un atanması,

657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

18/2/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Taner YILDIZ

Başbakan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/103

1 – Teftiş Kurulu Başkanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu Başmüfettişliğe, İrfan ÖNAL’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68 (B) ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

18/2/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Ertuğrul GÜNAY

Başbakan Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/104

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Derviş ÖZBAY’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

18/2/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Ertuğrul GÜNAY

Başbakan Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/105

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Bahaettin KABAHASANOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

18/2/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Ertuğrul GÜNAY

Başbakan Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/106

1 – Teftiş Kurulu Başkanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu Müfettişliğe Emin KAYA’nın,

Açık bulunan 3 üncü derece kadrolu Müfettişliğe İnanç ÖZÇAKMAK’ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

18/2/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Ertuğrul GÜNAY

Başbakan Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/107

1 – Teftiş Kurulu Başkanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Müfettişliğe, aynı yer Başmüfettişi Ahmet Serdar İNAL’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

18/2/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Veysel EROĞLU

Başbakan Çevre ve Orman Bakanı
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET