gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2 MAYIS ATAMA KARARNAMELERİ

Başbakan Yardımcılığı, Adalet, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

02 Mayıs 2012 Çarşamba 09:55

   Başbakan Yardımcılığından:

             Karar Sayısı : 2012/252

             1 – Hazine Müşteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığında açık bulunan 5 inci derece kadrolu ve +1300 ek göstergeli Hazine Kontrolörlüklerine Stajyer Hazine Kontrolörleri Okan SÜLER, Tunç ERSEVER ve Selçuk Erdal GÜNAL’ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun 36/A-11, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 4059 sayılı Kanunun 7 ncimaddesinin (a) bendi uyarınca uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

                                                                                          30/4/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                          Ali BABACAN

                  Başbakan                                                 Başbakan Yardımcısı

—— • ——

             Adalet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/253

             1 – Adalet Müfettişliğine, Çorum Hâkimi (41875) Adem ÇELİK’in,

             Adalet Müfettişliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi (42536) İbrahim TAV’ın,

             Adalet Müfettişliğine, Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı (42942) Mustafa DAĞCI’nın,

             Adalet Müfettişliğine, İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi (97735) Ercan AKPINAR’ın,

             Adalet Müfettişliğine, Erzincan Cumhuriyet Savcısı (97906) Mustafa TOPALOĞLU’nun,

             Adalet Müfettişliğine, Osmancık Cumhuriyet Savcısı (105115) Mehmet Akif BOSTANCI’nın

             2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanun ve 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 37 nci maddesi gereğince atanmaları uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

                                                                                          30/4/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                       Sadullah ERGİN

                  Başbakan                                                      Adalet Bakanı

—— • ——

             Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/254

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne, Bakanlık Müşaviri Osman İYİMAYA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

                                                                                          30/4/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Erdoğan BAYRAKTAR

                  Başbakan                                        Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——

             Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/255

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Rasim BULUÇ’un atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 ncimaddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

                                                                                          30/4/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Erdoğan BAYRAKTAR

                  Başbakan                                        Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——

             Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/256

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Mehmet NACAR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

                                                                                          30/4/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Erdoğan BAYRAKTAR

                  Başbakan                                        Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——

             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/257

             1 – Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine İbrahimTOPRAK’ın atanması,

             2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

                                                                                          30/4/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                     Taner YILDIZ

                  Başbakan                                   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

             Gençlik ve Spor Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/258

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Erol MUTLU’nunatanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

                                                                                          30/4/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                        Suat KILIÇ

                  Başbakan                                           Gençlik ve Spor Bakanı

—— • ——

             Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/259

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Mardin İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, Bakanlık Müşaviri Mehmet Salih SÖĞÜT’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

                                                                                          30/4/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Mehmet Mehdi EKER

                  Başbakan                                  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——

             Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/260

             1 – Açık bulunan 3 üncü derece kadrolu Müfettişliğe, Fidan Ahmet PAKSOY’un atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü, 5449 sayılı Kanunun 18 inci maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

                                                                                          30/4/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Mehmet Mehdi EKER

                  Başbakan                                  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET