gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2011 YILI ADLİ VE İDARİ YARGI YAZ KARARNAMELERİ

2011 yılı Adlî ve İdarî Yargı Yaz Kararnameleri ekte yayınlanmış bulunmaktadır.

21 Haziran 2011 Salı 05:51
2011 YILI ADLİ VE İDARİ YARGI YAZ KARARNAMELERİ

2011 YILI ADLİ VE İDARİ YARGI
YAZ KARARNAMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

 

2011 yılı Adlî ve İdarî Yargı Yaz Kararnameleri ekte yayınlanmış bulunmaktadır.

Bu çerçevede;

İş ve kadro durumu nedeniyle yerinde yetkili bırakılanlar hariç, kararnameler ile bir başka yere atanan hâkim ve Cumhuriyet savcılarımızın en geç 01/07/2011 tarihine kadar tebligatlarını alarak görev yerlerinden ayrılmaları,

Müstemir yetki çalışmalarının  yeni görev yerlerine başlayıncaya kadar sonuçlandırılabilmesi amacıyla müstemir yetkiye ilişkin taleplerini yazılı olarak en geç 24/06/2011 tarihine kadar Genel Sekreterliğe olacak şekilde UYAP ortamında göndermeleri,

E K İ :
1- 2011 yılı İdarî Yargı Yaz Kararnamesi
2- 2011 yılı Adlî Yargı Yaz Kararnamesi
3- 6110 sayılı Kanun gereğince Ticaret Mahkemesi Başkanlığından hâkimliğe atananlara ilişkin liste
4- Yargıtay Tetkik Hâkimliğine ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atananlara ilişkin liste

 

Not: 1-Kararnamelere ilişkin ayrıntılar ve istatistikler HSYK intranet sayfasında ayrıca yayımlanacaktır.
2- Yargıtay Tetkik Hâkimliğine atanmaları uygun bulunup 5 yıllık fiili hizmet süresini bugün itibariyle doldurmayanların atamaları daha sonra yapılacaktır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET