gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

21/12/2010 TARİHLİ ATAMA KARARLARI

21 Aralık 2010 SALI- Resmî Gazete Sayı:27792

21 Aralık 2010 Salı 14:31

 ATAMA KARARLARI

 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:
 
Karar Sayısı : 2010/812
 
1 – Hazine Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Devlet Destekleri Genel Müdür Yardımcılıklarına Atilla Mehmet YARDIMCI ile Mehmet MURAT’ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 – Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.
 
20/12/2010
 
Abdullah GÜL
 
CUMHURBAŞKANI
 
Recep Tayyip ERDOĞAN Ali BABACAN
 
Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
 
                             —— • ——
 
Devlet Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2010/831
 
1 – Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu +6400 ek göstergeli, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne Manisa İl Müftüsü Osman TIRAŞÇI’nın atanması 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.
 
20/12/2010
 
Abdullah GÜL
 
CUMHURBAŞKANI
 
Recep Tayyip ERDOĞAN Faruk ÇELİK
 
Başbakan Devlet Bakanı
 
                                —— • ——
 
Devlet Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2010/832
 
1 – Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu +6400 ek göstergeli, Dini Yayınlar Genel Müdürlüğüne Dini Yayınlar Dairesi Başkanı Dr. Yüksel SALMAN’ın atanması 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.
 
20/12/2010
 
Abdullah GÜL
 
CUMHURBAŞKANI
 
Recep Tayyip ERDOĞAN Faruk ÇELİK
 
Başbakan Devlet Bakanı
 
                             —— • ——
 
Devlet Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2010/833
 
1 – Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu +6400 ek göstergeli, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne İç Denetim Birimi Başkanı Kemal ULUDAĞ’ın atanması 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.
 
20/12/2010
 
Abdullah GÜL
 
CUMHURBAŞKANI
 
Recep Tayyip ERDOĞAN Faruk ÇELİK
 
Başbakan Devlet Bakanı
 
—— • ——
 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2010/819
 
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bitlis İl Müdürlüğüne, Bülent KORKMAZ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
 
20/12/2010
 
Abdullah GÜL
 
CUMHURBAŞKANI
 
Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Mehdi EKER
 
Başbakan Tarım ve Köyişleri Bakanı

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET