gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

22/12/2010 TARİHLİ ATAMA KARARLARI

22 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete - Sayı : 27793

22 Aralık 2010 Çarşamba 12:41
22/12/2010 tarihli atama kararları

ATAMA KARARLARI

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2010/1160

Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda boş bulunan İçişleri Bakanlığı temsilciliğinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan’ın görevlendirilmesi; 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/12/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.


Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Karar Sayısı : 2010/1161

Ekli listede adı yazılı kişinin karşısında gösterilen göreve atanması; Dışişleri Bakanlığının 25/11/2010 tarihli ve 5029 sayılı yazısı üzerine, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/12/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.


Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI


6/12/2010 TARİHLİ VE 2010/1161 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ


LİSTE


ADI-SOYADI ---HALEN BULUNDUĞU GÖREV--- ATANDIĞI GÖREV

Hakkı AKİL ---Büyükelçi, Müsteşar Yardımcısı----İtalya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi


İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/841

1 – Kırşehir Emniyet Müdürü Osman ÖZTÜRK’ün, başka bir göreve atanmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınması,

2 – Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne Ağrı Emniyet Müdürü Naci KURU’nun,

Ağrı Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Halil KARATAŞ’ın,

Kırşehir Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Metin AŞIK’ın,

atanması,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76’ncı maddesi, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’nun 3870 sayılı Kanun ile değişik 13’üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2’nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

3 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

21/12/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Beşir ATALAY

Başbakan İçişleri Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/842

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Müsteşar Yardımcılıklarına;

- Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürü, Büyükelçi Emine Birnur FERTEKLİGİL’in

- Büyükelçi Mehmet Tuğrul GÜCÜK’ün

atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

21/12/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Ahmet DAVUTOĞLU

Başbakan Dışişleri Bakanı
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET