gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

25.05.2011 GÜNÜN ATAMA KARARLARI

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, Yalova Eski Valisi Yusuf Erbay’ın Merkez Valiliğine,Başbakanlık, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Adalet, Millî Savunma, İçişleri ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

25 Mayıs 2011 Çarşamba 05:05
25.05.2011 Günün Atama Kararları

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2011/361
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine Yusuf YERKEL'in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Başbakan yürütür.
24/5/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
—— • ——
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2011/371
1 ‒ Vakıflar Genel Müdürlüğünde;
1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğüne, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürü Metin EVSEN'in,
Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğüne, Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Yakup YILDIRIM'ın,
Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğüne, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürü Ali VERAL'ın,
Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğüne, Konya Vakıflar Bölge Müdürü İbrahim GENÇ'in,
Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne, Tokat Vakıflar Bölge Müdürü İsmail AKTAŞ'ın,
Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğüne, Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Yavuz YÜCEBIYIK'ın,
Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne, Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Aliseydi AKDUMAN'ın,
Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Yakup AKTÜRK'ün
Atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 5737 sayılı Kanunun 68 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.
24/5/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Bülent ARINÇ
Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
—— • ——
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2011/372
1 ‒ Vakıflar Genel Müdürlüğü, Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Muhsin Öztürk'ün, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,
Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Hüseyin Cehri'nin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 5737 sayılı Kanunun 68 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.
24/5/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Bülent ARINÇ
Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
—— • ——
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2011/373
1 ‒ Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Vakıflar Meclisi Üyeliklerine Aydın Seçkin ve Arif Dülger'in atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 5737 sayılı Kanunun 41 ve 43 üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.
24/5/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Bülent ARINÇ
Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
—— • ——
Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/379
1 ‒ Açık bulunan Müsteşar Yardımcılığına, Türkiye Adalet Akademisi Başkan Yardımcısı (21370) Hasan DUDAKLI'nın atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
24/5/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Ahmet KAHRAMAN
Başbakan Adalet Bakanı
—— • ——
Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/380
1 ‒ Açık bulunan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcılığına, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı (38689) Rasim İsa BİLGEN'in atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
24/5/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Ahmet KAHRAMAN
Başbakan Adalet Bakanı
—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/382
1 ‒ Bu kararnamede kimlikleri yazılı bir askerî hâkimin Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başsavcılığına, bir askerî hâkimin Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 2'nci Daire Başkanlığına 01 Nisan 2011 tarihinden geçerli olmak üzere atanmaları, 1602 sayılı Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 9'uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.
24/5/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN M. Vecdi GÖNÜL
Başbakan Millî Savunma Bakanı
Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 2'nci Daire Başkanlığından, Hak.Alb., Hacı Hasan MUTLU, AKSARAY, 1978-Mu.17, 30.08.2000, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başsavcılığına.
Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Üyeliğinden, Hak.Alb., Coşkun GÜNGÖR, BARTIN, 1982-Per-5, 30.08.2004, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 2'nci Daire Başkanlığına.
—— • ——
İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/383
1 ‒ 1. derece kadrolu İller İdaresi Genel Müdür Yardımcılığına
İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sabri BAŞKÖY'ün atanması,
657 sayılıKanunun 76 ncımaddesi ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.
24/5/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Osman GÜNEŞ
Başbakan İçişleri Bakanı
—— • ——
İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/384
1 ‒ Açık bulunan 1. derece kadrolu Teftiş Kurulu Başkanlığına
Mülkiye Başmüfettişi Sadık ALTINKAYNAK'ın atanması,
657 sayılıKanunun 76 ncı maddesi ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.
24/5/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Osman GÜNEŞ
Başbakan İçişleri Bakanı
—— • ——
Çevre ve Orman Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/399
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Mehmet KARAOĞLAN'ın atanması, 657 sayılı Kanun'un 59 uncu maddesi, 298 sayılı Kanun'un Ek 7 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.
24/5/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Veysel EROĞLU
Başbakan Çevre ve Orman Bakanı
—— • ——
Çevre ve Orman Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/400
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına, Muhammet ÖZGÜR'ün atanması, 657 sayılı Kanun'un 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.
24/5/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Veysel EROĞLU
Başbakan Çevre ve Orman Bakanı Karar Sayısı : 2011/1414
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunda boş bulunan üyeliklere, ekli listede adları yazılı kişilerin atanması; Devlet Bakanlığının 14/1/2011 tarihli ve 121, 122, 123 sayılı yazıları üzerine, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesi ile 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/2/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. veBaşb. Yrd. Devlet Bakanı
H. YAZICI F. N. ÖZAK M. Z. ÇAĞLAYAN F. ÇELİK
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
S A. KAVAF S. A. KAVAF C. YILMAZ S. ERGİN
Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı
M. V. GÖNÜL B. ATALAY A. DAVUTOĞLU M. ŞİMŞEK
Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı
N. ÇUBUKÇU M. DEMİR R. AKDAĞ M. M. EKER
Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı V.
M. M. EKER Ö. DİNÇER N. ERGÜN T. YILDIZ
Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
E. GÜNAY M. DEMİR
Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı V.
1/2/2011 TARİHLİ VE 2011/1414 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
LİSTE
Sıra No: Adı ve Soyadı: Kontenjanı:
1 - Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Aday Tespit Kurulu
2 - Prof. Dr. Ahmet YAMAN Aday Tespit Kurulu
3 - Dr. Mehmet CANBULAT Aday Tespit Kurulu Karar Sayısı : 2011/1761
12/6/2011 tarihinde yapılacak Milletvekili Genel Seçimine katılmak üzere 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu uyarınca görevinden ayrılan Yalova eski Valisi Yusuf Erbay’ın merkez valiliğine atanması; İçişleri Bakanlığının 25/4/2011 tarihli ve 7324 sayılı yazısı üzerine, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun ek 7 nci maddesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 6 ncı maddesi ile 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/4/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı
H. YAZICI F. N. ÖZAK M. Z. ÇAĞLAYAN F. ÇELİK
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
E. BAĞIŞ S. A. KAVAF C. YILMAZ A. KAHRAMAN
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı
M. V. GÖNÜL O. GÜNEŞ A. DAVUTOĞLU M. ŞİMŞEK
Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı
N. ÇUBUKÇU M. DEMİR R. AKDAĞ M. H. SOLUK
Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı
M. M. EKER Ö. DİNÇER N. ERGÜN T. YILDIZ
Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
E. GÜNAY V. EROĞLU
Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET