gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

26.05.2011 GÜNÜN ATAMA KARARLARI

Adalet, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Tarım ve Köyişleri ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

26 Mayıs 2011 Perşembe 14:32
26.05.2011 Günün Atama Kararları

Adalet Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2011/381
             1 ‒ Adli Tıp Kurumu Altıncı Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Sema BALOĞLU'nun atanması,
             2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 ‒ Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
24/5/2011
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                           Ahmet KAHRAMAN
                  Başbakan                                             Adalet Bakanı
—— • ——
             Milli Eğitim Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2011/388
             1 ‒ Açık bulunan l inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Dairesi Başkanlığına Hüseyin AKTÜRK'ün atanması 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 ‒ Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.
24/5/2011
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                            Nimet ÇUBUKÇU
                  Başbakan                                        Milli Eğitim Bakanı
—— • ——
             Milli Eğitim Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2011/389
             1 ‒ Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliğine Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ'ın atanması 4144 sayılı Kanunla onaylanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti arasında, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kurulmasına Dair Anlaşma”nın 5 inci maddesi ve Tüzüğünün 4 üncü maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 ‒ Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.
24/5/2011
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                            Nimet ÇUBUKÇU
                  Başbakan                                        Milli Eğitim Bakanı
—— • ——
             Millî Eğitim Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2011/390
             1 ‒ Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliğine Yükseköğretim Kurulu Üyesi ve Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yavuz ATAR'ın atanması 4144 sayılı Kanunla onaylanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti arasında, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kurulmasına Dair Anlaşma”nın 5 inci maddesi ve Tüzüğünün 4 üncü maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 ‒ Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.
24/5/2011
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                            Nimet ÇUBUKÇU
                  Başbakan                                        Millî Eğitim Bakanı
—— • ——
             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2011/393
             1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdür Yardımcılığına Celalettin ALKAN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 71 ve 76 ncımaddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 ‒ Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.
24/5/2011
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Mustafa DEMİR
                  Başbakan                                  Bayındırlık ve İskan Bakanı
—— • ——
             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2011/394
             1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Orhan DELİGÖZ'ün atanması, 298 sayılı Kanunun Ek 7 nci maddesi, 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 ‒ Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.
24/5/2011
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Mustafa DEMİR
                  Başbakan                                  Bayındırlık ve İskan Bakanı
—— • ——
             Sağlık Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2011/395
             1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Enginer BİRDAL'ın atanması, 657 sayılı Kanun'un 59 ve 76 ncımaddeleri ile 2451 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 ‒ Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.
24/5/2011
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                       Prof. Dr. Recep AKDAĞ
                  Başbakan                                             Sağlık Bakanı
—— • ——
             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2011/396
             1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Ordu İl Müdürlüğüne, Musa SAĞLAM'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 ‒ Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
24/5/2011
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet Mehdi EKER
                  Başbakan                                   Tarım ve Köyişleri Bakanı
—— • ——
             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2011/397
             1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Ekrem YÜCE'nin atanması, 298 sayılı Kanunun Ek 7 nci, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 ‒ Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
24/5/2011
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet Mehdi EKER
                  Başbakan                                   Tarım ve Köyişleri Bakanı
—— • ——
             Kültür ve Turizm Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2011/398
             1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Hakan DOĞANAY'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 ‒ Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
24/5/2011
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Ertuğrul GÜNAY
                  Başbakan                                    Kültür ve Turizm Bakanı
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET