gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

27 MAYIS 2011 ATAMA KARARLARI

Devlet, Dışişleri, Maliye, Bayındırlık ve İskan Bakanlıkları ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

27 Mayıs 2011 Cuma 03:22


Devlet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/376
1 ‒ Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Düzce İl Müftülüğüne, Zonguldak İl Müftüsü Selami EMEN'in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.
24/5/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Faruk ÇELİK
Başbakan Devlet Bakanı
—— • ——
Devlet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/377
1 ‒ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında açık bulunan 6 ncı derece kadrolu ve +1150 ek göstergeli Planlama Uzmanlığına, Planlama Uzman Yardımcısı Nihal KAYAR'ın atanması, 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 33 üncü maddesi ve 657 sayılı Kanunun 36/A-11 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.
24/5/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Dr. Cevdet YILMAZ
Başbakan Devlet Bakanı
—— • ——
Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/385
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Merkezi ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcılığına, Aydan YAMANCAN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
24/5/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan Dışişleri Bakanı
—— • ——
Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/386
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Maliye Başmüfettişliklerine Maliye Müfettişleri Fikret ÇELİK ve Mehmet ABANOZ'un atanmaları, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.
24/5/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet ŞİMŞEK
Başbakan Maliye Bakanı
—— • ——
Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/387
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Maliye Başmüfettişliğine Halit ÖCAL'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.
24/5/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet ŞİMŞEK
Başbakan Maliye Bakanı
—— • ——
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/391
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine Mustafa Tahsin BADEM'in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncımaddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.
24/5/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mustafa DEMİR
Başbakan Bayındırlık ve İskan Bakanı
—— • ——
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/392
1 ‒ Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Tapu ve Kadastro Samsun Bölge Müdürlüğüne Hasan ÖZALBAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.
24/5/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mustafa DEMİR
Başbakan Bayındırlık ve İskan Bakanı
—— • ——
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu uyarınca, 29/3/2011 tarih ve 539 sayılı karar ile ataması yapılan adlî yargı hâkiminin, atamasının iptal edilerek bir başka yere atanmasına ilişkin karar aşağıda gösterilmiştir.
GENEL KURUL KARARI: 26.4.2011/145
Adalet Başmüfettişliğinden, Kayseri Hâkimliğine atanan (35088) Şenel ALTINAY ataması iptal edilerek, Sincan Hâkimliğine naklen atanmıştır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET