Öncekiler Sonrakiler

27 MAYIS 2011 ATAMA KARARLARI

Devlet, Dışişleri, Maliye, Bayındırlık ve İskan Bakanlıkları ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

27 Mayıs 2011 Cuma 03:22


Devlet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/376
1 ‒ Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Düzce İl Müftülüğüne, Zonguldak İl Müftüsü Selami EMEN'in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.
24/5/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Faruk ÇELİK
Başbakan Devlet Bakanı
—— • ——
Devlet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/377
1 ‒ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında açık bulunan 6 ncı derece kadrolu ve +1150 ek göstergeli Planlama Uzmanlığına, Planlama Uzman Yardımcısı Nihal KAYAR'ın atanması, 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 33 üncü maddesi ve 657 sayılı Kanunun 36/A-11 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.
24/5/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Dr. Cevdet YILMAZ
Başbakan Devlet Bakanı
—— • ——
Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/385
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Merkezi ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcılığına, Aydan YAMANCAN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
24/5/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan Dışişleri Bakanı
—— • ——
Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/386
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Maliye Başmüfettişliklerine Maliye Müfettişleri Fikret ÇELİK ve Mehmet ABANOZ'un atanmaları, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.
24/5/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet ŞİMŞEK
Başbakan Maliye Bakanı
—— • ——
Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/387
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Maliye Başmüfettişliğine Halit ÖCAL'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.
24/5/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet ŞİMŞEK
Başbakan Maliye Bakanı
—— • ——
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/391
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine Mustafa Tahsin BADEM'in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncımaddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.
24/5/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mustafa DEMİR
Başbakan Bayındırlık ve İskan Bakanı
—— • ——
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/392
1 ‒ Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Tapu ve Kadastro Samsun Bölge Müdürlüğüne Hasan ÖZALBAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.
24/5/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mustafa DEMİR
Başbakan Bayındırlık ve İskan Bakanı
—— • ——
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu uyarınca, 29/3/2011 tarih ve 539 sayılı karar ile ataması yapılan adlî yargı hâkiminin, atamasının iptal edilerek bir başka yere atanmasına ilişkin karar aşağıda gösterilmiştir.
GENEL KURUL KARARI: 26.4.2011/145
Adalet Başmüfettişliğinden, Kayseri Hâkimliğine atanan (35088) Şenel ALTINAY ataması iptal edilerek, Sincan Hâkimliğine naklen atanmıştır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET