gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

29/01/2011 TARİHLİ ATAMA KARARLARI

ATAMA KARARLARI

29 Ocak 2011 Cumartesi 13:23
29/01/2011 tarihli atama kararları

 Başbakanlıktan:
 
Karar Sayısı : 2011/49
 
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Personel ve Prensipler Genel Müdür Yardımcılığına Abdullah ÇİFTÇİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.
 
28/1/2011
 
Abdullah GÜL
 
CUMHURBAŞKANI
 
Recep Tayyip ERDOĞAN
 
Başbakan
 
—— • ——
 
Başbakanlıktan:
 
Karar Sayısı : 2011/50
 
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Devlet Arşivleri Genel Müdür Yardımcılığına Hüsnü ÖZER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.
 
28/1/2011
 
Abdullah GÜL
 
CUMHURBAŞKANI
 
Recep Tayyip ERDOĞAN
 
Başbakan
 
—— • ——
 
Başbakanlıktan:
 
Karar Sayısı : 2011/51
 
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli I. Hukuk Müşavirliğine Personel ve Prensipler Genel Müdür Yardımcısı Sami Arslan AŞKIN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.
 
28/1/2011
 
Abdullah GÜL
 
CUMHURBAŞKANI
 
Recep Tayyip ERDOĞAN
 
Başbakan
 
—— • ——
 
İçişleri Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2011/53
 
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Mülkiye Müfettişliklerine;
 
Doğanhisar Kaymakamı Ali İPEK,
 
Seben Kaymakamı Yavuz Selim SÜZER,
 
Gürgentepe Kaymakamı Hasan YILMAZ’ın
 
Atanmaları, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.
 
28/1/2011
 
Abdullah GÜL
 
CUMHURBAŞKANI
 
Recep Tayyip ERDOĞAN Beşir ATALAY
 
Başbakan İçişleri Bakanı
 
—— • ——
 
Sağlık Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2011/55
 
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Personel Genel Müdürlüğüne Hikmet ÇOLAK’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.
 
28/1/2011
 
Abdullah GÜL
 
CUMHURBAŞKANI
 
Recep Tayyip ERDOĞAN Prof. Dr. Recep AKDAĞ
 
Başbakan Sağlık Bakanı
 
—— • ——
 
Sağlık Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2011/56
 
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Personel Genel Müdür Yardımcılığına, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa SEYDİOĞLU’nun atanması ile bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa KARAMAN’ın atanması 657 sayılı Kanun’un 68/B, 74 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.
 
28/1/2011
 
Abdullah GÜL
 
CUMHURBAŞKANI
 
Recep Tayyip ERDOĞAN Prof. Dr. Recep AKDAĞ
 
Başbakan Sağlık Bakanı
 
—— • ——
 
Sağlık Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2011/57
 
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Şırnak İl Sağlık Müdürlüğüne Dr. Özgür YAŞAR’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.
 
28/1/2011
 
Abdullah GÜL
 
CUMHURBAŞKANI
 
Recep Tayyip ERDOĞAN Prof. Dr. Recep AKDAĞ
 
Başbakan Sağlık Bakanı
 
—— • ——
 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2011/58
 
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Yalova İl Müdürlüğüne, Selim KARAHAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
 
28/1/2011
 
Abdullah GÜL
 
CUMHURBAŞKANI
 
Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Mehdi EKER
 
Başbakan Tarım ve Köyişleri Bakanı
 
—— • ——
 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2011/59
 
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Niğde İl Müdürlüğüne, Bingöl İl Müdürü Nizamettin BİLHAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
 
28/1/2011
 
Abdullah GÜL
 
CUMHURBAŞKANI
 
Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Mehdi EKER
 
Başbakan Tarım ve Köyişleri Bakanı
 
—— • ——
 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2011/60
 
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Dr. Hüsnü TEKİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 – Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
 
28/1/2011
 
Abdullah GÜL
 
CUMHURBAŞKANI
 
Recep Tayyip ERDOĞAN Nihat ERGÜN
 
Başbakan Sanayi ve Ticaret Bakanı
 
—— • ——
 
Çevre ve Orman Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2011/61
 
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Kars İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, İsmail ERSOY’un atanması, 657 sayılı Kanun’un 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 – Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.
 
28/1/2011
 
Abdullah GÜL
 
CUMHURBAŞKANI
 
Recep Tayyip ERDOĞAN Veysel EROĞLU
 
Başbakan Çevre ve Orman Bakanı

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET