gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

7 VALİ ATAMASI YAPILDI

Kararname 13.03.2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

13 Mart 2011 Pazar 12:53
7 Vali Ataması Yapıldı

ATAMA KARARI
             Karar Sayısı : 2011/1484
             Ekli listede görev yerleri ile ad ve soyadları yazılı şahısların karşılarında belirtilen görevlere atanması; İçişleri Bakanlığının 11/3/2011 tarihli ve 4901 sayılı yazısı üzerine, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/3/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
                                                                                                                              Abdullah GÜL
                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI
 
Recep Tayyip ERDOĞAN
             Başbakan
 
           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                              A. BABACAN                                  M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                         Devlet Bakanı
 
           H. YAZICI                                F. N. ÖZAK                                M. AYDIN                                      F. ÇELİK
         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                           Devlet Bakanı V.                               Devlet Bakanı
 
           E. BAĞIŞ                               S. A. KAVAF                              C. YILMAZ                                A. KAHRAMAN
         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Adalet Bakanı
 
            F. ÇELİK                                 O. GÜNEŞ                                 T. YILDIZ                                     E. BAĞIŞ
Milli Savunma Bakanı V.                     İçişleri Bakanı                         Dışişleri Bakanı V.                           Maliye Bakanı V.
 
        N. ÇUBUKÇU                              M. DEMİR                                R. AKDAĞ                                  M. H. SOLUK
     Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı
 
         M. M. EKER                              Ö. DİNÇER                                N. ERGÜN                                     T. YILDIZ
Tarım ve Köyişleri Bakanı          Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
 
                                   E. GÜNAY                                                                            V. EROĞLU
                         Kültür ve Turizm Bakanı                                                           Çevre ve Orman Bakanı
 
12/3/2011 TARİHLİ VE 2011/1484 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
 
LİSTE
 
             ADI VE SOYADI                        MEVCUT GÖREVİ                                               YENİ GÖREVİ
             Hasan DURUER                          Mardin Valisi                                                          Merkez Valisi
             Mustafa YAMAN                       Giresun Valisi                                                         Kırklareli Valisi
             Turhan AYVAZ                           Kilis Valisi                                                              Mardin Valisi
             Dursun Ali ŞAHİN                      Merkez Valisi                                                         Giresun Valisi
             Güngör Azim TUNA                   İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı                   Çanakkale Valisi
             Osman ÇAPALI                           Emniyet Genel Müdür Yardımcısı                          Yalova Valisi
             Yusuf ODABAŞ                          Beylikdüzü Kaymakamı                                         Kilis Valisi
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET