gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

8 BAKANLIĞA ÜST DÜZEY ATAMALAR YAPILDI

8 Ağustos 2015 8 Bakanlığa ve İnsan hakları Kuruluna üst düzey atamalar yapıldı

08 Ağustos 2015 Cumartesi 13:38
8 BAKANLIĞA ÜST DÜZEY ATAMALAR YAPILDI

8 Ağustos 2015 CUMARTESİ 
Resmi Gazete Sayı : 29439 
ATAMA KARARLARI 
Başbakanlıktan: Karar Sayısı : 2015/481 1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +7000 ek göstergeli Teftiş Kurulu Başkanlığına, Başbakanlık Başmüfettişi Mehmet Emin BAYSA'nın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 2 - Bu Kararı Başbakan yürütür. 7/8/2015 
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan 

Adalet Bakanlığından: Karar Sayısı : 2015/482 1 - Açık bulunan Bakanlık Yüksek Müşavirliğine, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı (37385) Ayhan CÜREBAL'ın atanması, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 2 - Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür. 7/8/2015 
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan Kenan İPEK  Adalet Bakanı 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: Karar Sayısı : 2015/483 1 - Bakanlık Müşaviri Mustafa İlker ULU'nun başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 2 - Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür. 7/8/2015 
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI  Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan Ayşenur İSLAM  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Karar Sayısı : 2015/486 1 - Bitlis Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hakan GÜR'ün başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bitlis Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Hüseyin ARAS'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 2 - Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür. 7/8/2015 

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan İdris GÜLLÜCE  Çevre ve Şehircilik Bakanı 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Karar Sayısı : 2015/487 1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Uğur ŞEREN'in atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 2 - Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür. 7/8/2015 

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan İdris GÜLLÜCE  Çevre ve Şehircilik Bakanı 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Karar Sayısı : 2015/488 1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne, Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Serkan IŞIK'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 2 - Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. 7/8/2015 

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan Nurettin CANİKLİ  Gümrük ve Ticaret Bakanı 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Karar Sayısı : 2015/489 1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne, Nurullah EREM'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 2 - Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. 7/8/2015 

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan Nurettin CANİKLİ  Gümrük ve Ticaret Bakanı 


Maliye Bakanlığından: Karar Sayısı : 2015/490 1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Düzce Defterdarlığına Aksaray Defterdarı Ali AYKAŞ'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 2 - Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür. 7/8/2015 

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan Mehmet ŞİMŞEK  Maliye Bakanı 


Milli Eğitim Bakanlığından: Karar Sayısı : 2015/491 1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +4800 ek göstergeli Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Kurul Üyeliğine Kamil YEŞİL'in atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür 2 - Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür. 7/8/2015 

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan Nabi AVCI  Milli Eğitim Bakanı 


Orman ve Su İşleri Bakanlığından: Karar Sayısı : 2015/494 1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcısı Nurettin TAŞ'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 2 - Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür. 7/8/2015 

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan Veysel EROĞLU  Orman ve Su İşleri Bakanı 


Orman ve Su İşleri Bakanlığından: Karar Sayısı : 2015/495 1 - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli 5. Bölge Müdürlüğüne (Ankara), Ilısu Projesi 16. Bölge Müdürü (Mardin) Mahmut DÜNDAR'ın, bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Ilısu Projesi 16. Bölge Müdürlüğüne (Mardin), 12. Bölge Müdürü (Kayseri) Ali Fuat EKER'in atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 2 - Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür. 7/8/2015 

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan Veysel EROĞLU  Orman ve Su İşleri Bakanı 


Orman ve Su İşleri Bakanlığından: Karar Sayısı : 2015/496 1 - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli 12. Bölge Müdürlüğüne (Kayseri), Hayrullah COŞKUN'un atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 2 - Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür. 7/8/2015 

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan Veysel EROĞLU  Orman ve Su İşleri Bakanı 


Orman ve Su İşleri Bakanlığından: Karar Sayısı : 2015/497 1 - Meteoroloji 9. Bölge Müdürü (Ankara) Hüseyin YOZGAT'ın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 2 - Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür. 7/8/2015 

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan Veysel EROĞLU  Orman ve Su İşleri Bakanı 


BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7868 İstifa nedeniyle boşalan İnsan Hakları Kurulu üyeliklerine, kalan süreyi tamamlamak üzere, ekli listede adları yazılı kişilerin seçilmesi; 6332 sayılı Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanununun 5 inci maddesine göre, Bakanlar?Kurulu'nca 11/6/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır. 11/6/2015 TARİHLİ VE 2015/7868 SAYILI KARARNAMENİN EKİ LİSTE 1. Gülden SÖNMEZ (Fatma BENLİ'nin istifası nedeniyle boşalan üyeliğe) 2. Salih MELEK (Yılmaz ENSAROĞLU'nun istifası nedeniyle boşalan üyeliğe)


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET