gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ADALET BAKANLIĞI 06.03.2011 ATAMA KARARNAMELERİ

Kenan ÖZDEMİR, Yüksel HIZ, Abuzer DURAN, Yüksel KOCAMAN, Ayhan CÜREBAL, Muharrem ÜRGÜP, Meral KAYA, Haydar Sami KUZU, Refatullah KARAKAYA, Dr. Yusuf Solmaz BALO, Ünal BOZDAĞ Atama Kararnameleri

06 Mart 2011 Pazar 04:28
Adalet Bakanlığı 06.03.2011 Atama Kararnameleri

Adalet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/173
             1 – Açık bulunan Müsteşar Yardımcılığına, Kanunlar Genel Müdürü (32296) Kenan ÖZDEMİR’in atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
5/3/2011
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Sadullah ERGİN
                  Başbakan                                             Adalet Bakanı
—— • ——
             Adalet Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2011/174
             1 – Açık bulunan Kanunlar Genel Müdürlüğüne, Kanunlar Genel Müdür Yardımcısı (31512) Yüksel HIZ’ın atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
5/3/2011
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Sadullah ERGİN
                  Başbakan                                             Adalet Bakanı
—— • ——
             Adalet Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2011/175
             1 – Açık bulunan Bakanlık Yüksek Müşavirliğine, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürü (20635) Abuzer DURAN’ın atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
5/3/2011
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Sadullah ERGİN
                  Başbakan                                             Adalet Bakanı
—— • ——
             Adalet Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2011/176
             1 – Açık bulunan Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı (38170) Yüksel KOCAMAN’ın atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
5/3/2011
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Sadullah ERGİN
                  Başbakan                                             Adalet Bakanı
—— • ——
             Adalet Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2011/177
             1 – Açık bulunan Personel Genel Müdürlüğüne, Personel Genel Müdür Yardımcısı (34817) Mustafa Kemal ÖZÇELİK’in atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
5/3/2011
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Sadullah ERGİN
                  Başbakan                                             Adalet Bakanı
—— • ——
             Adalet Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2011/178
             1 – Açık bulunan İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına, Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı (37385) Ayhan CÜREBAL’ın atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
5/3/2011
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Sadullah ERGİN
                  Başbakan                                             Adalet Bakanı
—— • ——
             Adalet Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2011/179
             1 – Açık bulunan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına, Bakanlık Tetkik Hâkimi (39523) Mesut ORTA’nın atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
5/3/2011
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Sadullah ERGİN
                  Başbakan                                             Adalet Bakanı
—— • ——
             Adalet Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2011/180
             1 – Açık bulunan Personel Genel Müdür Yardımcılığına, Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı (34418) Muharrem ÜRGÜP’ün atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
5/3/2011
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Sadullah ERGİN
                  Başbakan                                             Adalet Bakanı
—— • ——
             Adalet Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2011/181
             1 – Açık bulunan Personel Genel Müdür Yardımcılığına, Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı (39530) Meral KAYA’nın atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
5/3/2011
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Sadullah ERGİN
                  Başbakan                                             Adalet Bakanı
—— • ——
             Adalet Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2011/182
             1 – Açık bulunan Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı (25962) Haydar Sami KUZU’nun atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
5/3/2011
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Sadullah ERGİN
                  Başbakan                                             Adalet Bakanı
—— • ——
             Adalet Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2011/183
             1 – Açık bulunan Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdür Yardımcılığına, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı (25251) Refatullah KARAKAYA’nın atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
5/3/2011
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Sadullah ERGİN
                  Başbakan                                             Adalet Bakanı
—— • ——
             Adalet Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2011/184
             1 – Açık bulunan Kanunlar Genel Müdür Yardımcılığına, Kanunlar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı (34167) Dr. Yusuf Solmaz BALO’nun atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
5/3/2011
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Sadullah ERGİN
                  Başbakan                                             Adalet Bakanı
—— • ——
             Adalet Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2011/185
             1 – Açık bulunan Personel Genel Müdür Yardımcılığına, Bakanlık Tetkik Hâkimi (41009) Ünal BOZDAĞ’ın atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
5/3/2011
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Sadullah ERGİN
                  Başbakan                                             Adalet Bakanı

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET