gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NAKLEN ATAMA DUYURUSU

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında Görevli Personelin Komisyonlararası Naklen Atamalarına İlişkin Duyuru

03 Temmuz 2013 Çarşamba 12:02
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü naklen atama duyurusu

Adli, idari yargı adalet komisyonları merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan personelin (Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personeli hariç) komisyonlar arası naklen atanma talepleri; en son görev yaptıkları yargı çevresindeki hizmet süreleri, atanmak istedikleri ve görev yaptıkları yerlerdeki kadro ve ihtiyaç durumları göz önünde bulundurularak değerlendirilmiş olup, belirlenen kriterlere göre, talepleri uygun görülenlere ilişkin liste ekte yayımlanmıştır. Listelerde ismi bulunmayan personelin naklen atanma talepleri uygun görülmemiş olup bu personele ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.
Naklen ataması yapılan personelden talep tarihinden sonra ortaya çıkan mazeretleri nedeniyle vazgeçme talebi olanların, dilekçelerini Cumhuriyet başsavcılığı kanalıyla UYAP üzerinden en geç 28 Haziran 2013 tarihine kadar Personel Genel Müdürlüğüne (Taşra Atama ve Nakil Şube Müdürlüğü) göndermeleri gerekmektedir. Anılan tarihten sonra Bakanlığımıza ulaşan vazgeçme talepleri dikkate alınmayacaktır.
Komisyonlar arası naklen ataması yapılan personelin tebligatları ayrıca gönderilecek olup, tebligatların tebliğinden itibaren ilgililer görevlerinden ayrıla bileceklerdir. Naklen ataması yapılan personelden mazeretleri nedeniyle derhal ayrılamayacak olanların en geç 15 Ağustos 2013 tarihine kadar görevlerinden ayrılmaları gerekmektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET