gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AHMET ŞEMSEDDİN ARDA ZAMBİYA BÜYÜKELÇİLİĞİNE ATANDI

Atamaya ilişkin karar 17.12.2010 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı.

17 Aralık 2010 Cuma 11:47
Ahmet Şemseddin ARDA Zambiya Büyükelçiliğine Atandı

17 Aralık 2010 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 27788
ATAMA KARARI
             Karar Sayısı : 2010/1150
             Ekli listede adı yazılı kişinin karşısında gösterilen göreve atanması; Dışişleri Bakanlığının 26/11/2010 tarihli ve 5050 sayılı yazısı üzerine, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/12/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
                                                                                                                                                          Abdullah GÜL
                                                                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
            Başbakan
 
           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                             A. BABACAN                                M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı
 
          H. YAZICI                              F. N. ÖZAK                       M. Z. ÇAĞLAYAN                              F. ÇELİK
       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı
 
           E. BAĞIŞ                              S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                                   S. ERGİN
       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı
 
       M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY                        A. DAVUTOĞLU                             M. ŞİMŞEK
 Milli Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı                         Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı
 
       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                               R. AKDAĞ                                   R. AKDAĞ
   Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                          Ulaştırma Bakanı V.
 
        M. M. EKER                             Ö. DİNÇER                              N. ERGÜN                                   T. YILDIZ
Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı       Sanayi ve Ticaret Bakanı     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
 
                                                      E. GÜNAY                                      V. EROĞLU
                                           Kültür ve Turizm Bakanı                  Çevre ve Orman Bakanı
 
6/12/2010 TARİHLİ VE 2010/1150 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
 
LİSTE
 
 ADI-SOYADI                         HALEN BULUNDUĞU GÖREV       ATANDIĞI GÖREV
 Ahmet Şemseddin ARDA       Elçi, Genel Müdür Yardımcısı             Zambiya Nezdinde Türkiye
                                                                                                               Cumhuriyeti Büyükelçisi
 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET