gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIKLARINA AİT ATAMA KARARLARI

10 Ekim 2014 tarihli Resmî Gazete ile Başbakanlık ile Aile ve Sosyal Politikalar ve Gümrük ve Ticaret Bakanlıklarına Ait Atama Kararları yayınlandı.

10 Ekim 2014 Cuma 00:21
Aile ve Sosyal Politikalar ve Gümrük ve Ticaret Bakanlıklarına Ait Atama Kararları


10 Ekim 2014  tarihli Resmî Gazete ile  Başbakanlık ile Aile ve Sosyal Politikalar ve Gümrük ve Ticaret Bakanlıklarına Ait Atama Kararları yayınlandı.


Başbakanlıktan:
Karar Sayısı : 2014/1059
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine Muhammed Bahaddin YÜKSEK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1061
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +8000 ek göstergeli Bakan Yardımcılığına, Çiğdem ERDOĞAN ATABEK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1062
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına, Ahmet ERDAL’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1063
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Selim TERZİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1064
1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Gümrük ve Ticaret Müfettişliğine, Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcısı Vedat ERKOYUNCU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1065
1 – Açık bulunan 6 ncı derece kadrolu Gümrük ve Ticaret Müfettişliğine, Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcısı İzzet DOĞAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET