gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ANADOLU LİSELERİNE YÖNETİCİ ATAMADA DANIŞTAY KARARI

MEB personel Genel Müdürlüğü Nimet ÇUBUKÇU imzalı 25.01.2011 tarihli eğitim kurumları yöneticileri konulu yazıyı illere gönderdi

27 Ocak 2011 Perşembe 12:55
Anadolu Liselerine Yönetici Atamada Danıştay Kararı

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı :B.08.0.PGM.0.06.04.00.4 355/4513 25/01/2011
Konu :Eğitim Kurumları Yöneticileri


İlgi : 13/08/2009 tarihli ve27318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik.

İlgi Yönetmeliğin 15/05/2010 tarihli ve 27582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 2’nci maddesi ile değişik 8’inci maddesinin ikinci fıkrasının, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 21’inci Maddesi Kapsamında Yapılacak Atamalara İlişkin Uygulama Kılavuzunun 3. Bölümündeki 17. soruya verilen cevabın ve 15/05/2010 tarihinden sonra Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile her türdeki Anadolu Liseleri yöneticiliklerine ilgili mevzuatına göre seçilerek öğretmen olarak atanıp görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilecek nitelikte olanlar arasından yapılmayan atamaların iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Bakanlığımız aleyhine açılan idari davaya ilişkin Danıştay İkinci Dairesince verilen 03/11/2010 tarihli ve E.No: 2010/3883 sayılı karar ekte gönderilmiştir.
Gereğini rica ederim.

İMZA

Nimet ÇUBUKÇU
Millî Eğitim Bakanı
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET