gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ANAYASA MAHKEMESİ, DANIŞTAY VE YÖK'E 3 ÜYE ATANDI

ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

08 Ocak 2011 Cumartesi 11:12
Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve YÖK'e 3 üye atandı

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2011/1

Anayasa Mahkemesi Üyeliğine, Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal TERCAN, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile 146 ncı maddesi ve geçici 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca seçilmiştir.

7/1/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

DANIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2011/2

Danıştay Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155 inci ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 8 ve 9 uncu maddeleri gereğince, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Mustafa DÖNER seçilmiştir.

7/1/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2011/3

Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL’un görev süresinin sona ermesi nedeniyle boşalan Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Şaban H. ÇALIŞ’ın Üniversitelerarası Kurulca yapılan seçimi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin b/5 bendi gereğince onaylanmıştır.

7/1/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET