gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ATAMA KARARNAMELERİ

Nuh TANDOĞAN Davut GÜNEY Dr. Mehmet Atıf ÇAY Dursun TÜRK Ahmet SAĞTEKİN Dr. Abdurrahman ARICI atama kararnameleri

30 Ekim 2011 Pazar 07:37
Atama Kararnameleri

           Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/811

             1 ‒ Açık bulunan Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliğine Nuh TANDOĞAN'ın atanması, 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 ve 23'üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

29/10/2011

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Nihat ERGÜN

                  Başbakan                             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

——  ——

             Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/812

1 ‒ Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Genel Müdür Yardımcılığına, Davut GÜNEY'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ve 2451 sayılı Kanunun 2 ncimaddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

29/10/2011

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                         Erdoğan BAYRAKTAR

                  Başbakan                                   Çevre ve Şehircilik Bakanı

——  ——

             Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/813

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ufuk Nurullah BİLGİN'in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 ncimaddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

29/10/2011

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                         Erdoğan BAYRAKTAR

                  Başbakan                                   Çevre ve Şehircilik Bakanı

——  ——

             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/815

1 ‒ Açık bulunan Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Sait KİRAZOĞLU'nunatanması,

2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

29/10/2011

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Taner YILDIZ

                  Başbakan                              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

——  ——

             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/816

1 ‒ Açık bulunan Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Dr. Mehmet Atıf ÇAY'ın atanması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

29/10/2011

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Taner YILDIZ

                  Başbakan                              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

——  ——

             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/817

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Başmüfettişliğe Müfettiş Mehmet TUNTAŞ'ınatanması,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

29/10/2011

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Taner YILDIZ

                  Başbakan                              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

——  ——

             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/818

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Başmüfettişliğe Müfettiş Hüseyin ARSLAN'ınatanması,

657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

29/10/2011

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Taner YILDIZ

                  Başbakan                              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

——  ——

             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/819

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Başmüfettişliğe Müfettiş Tuncay YAMAN'ınatanması,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

29/10/2011

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Taner YILDIZ

                  Başbakan                              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

——  ——

             Gençlik ve Spor Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/820

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Spor Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanlık Müşaviri Dursun TÜRK'ün atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

29/10/2011

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                  Suat KILIÇ

                  Başbakan                                     Gençlik ve Spor Bakanı

——  ——

             Gençlik ve Spor Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/821

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Emre TOPOĞLU'nunatanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

29/10/2011

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                  Suat KILIÇ

                  Başbakan                                     Gençlik ve Spor Bakanı

——  ——

             Gençlik ve Spor Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/822

1 ‒  Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Denizli Bölge Müdürlüğüne Gaziantep Bölge Müdür Yardımcısı AhmetSAĞTEKİN'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

29/10/2011

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                  Suat KILIÇ

                  Başbakan                                     Gençlik ve Spor Bakanı

——  ——

             Kültür ve Turizm Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/836

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 8000 ek göstergeli Bakan Yardımcılığına, Dr. AbdurrahmanARICI'nın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 93 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

29/10/2011

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Ertuğrul GÜNAY

                  Başbakan                                    Kültür ve Turizm Bakanı

——  ——

             Maliye Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/826

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Muhasebat Genel Müdür Yardımcılığına aynı yer Daire Başkanı Haydar KULAKSIZ'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 ncimaddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

29/10/2011

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Mehmet ŞİMŞEK

                  Başbakan                                            Maliye Bakanı

——  ——

             Millî Eğitim Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/835

1 ‒ Açık bulunan 1'inci derece kadrolu ve + 8000 ek göstergeli Bakan Yardımcılığına Orhan ERDEM'inatanması, 657 sayılı Kanun'un 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun'un 2'nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

29/10/2011

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Ömer DİNÇER

                  Başbakan                                        Millî Eğitim Bakanı

——  ——

             Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/829

1 ‒ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde;

Açık bulunan Bursa I. Bölge Müdürlüğüne, Kars XXIV. Bölge Müdürü Sinan Tahsin SARIOĞLU'nun,

Bu suretle boşalacak olan Kars XXIV. Bölge Müdürlüğüne Hayati ÇELENK'in,

Atanmaları, 657 sayılı Kanun'un 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

29/10/2011

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı

——  ——

             Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/830

1 ‒ Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne, Hakkı ÜNAL'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

29/10/2011

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı

——  ——

             Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/831

1 ‒ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde;

Açık bulunan Erzurum XIII. Bölge Müdürlüğüne, Sabahattin ÇAPKINOĞLU'nun,

Konya IV. Bölge Müdürlüğüne Mustafa UZUN'un,

Atanmaları, 657 sayılı Kanun'un 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

29/10/2011

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı

——  ——

             Sağlık Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/832

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Başmüfettişliklerine Bakanlık Müfettişleri Ahmet Şevki ASLAN, Selami DUMAN, Mümin SOKAT, Adnan YILDIRIM, Eşref ASDARLI, Bilal KAMĞUL, Güngör KAYA, Atilla KURT, Necip Feyzayi UYGUN, Bülent ŞAHİN, Mehmet KORKUT, Bekir BİNGÖL, Muharrem Serdar KASAP, Özkan ÖZDEMİR, Mehmet Haluk UÇKUN, Yusuf AYDIN, Sadrettin TAŞÇI, Ömer YÜREKLİ ve Mevlüt SERDAR'ın atanmaları, 657 sayılı Kanun'un 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun'un 2 ncimaddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

29/10/2011

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                       Prof. Dr. Recep AKDAĞ

                  Başbakan                                             Sağlık Bakanı

——  ——

             Sağlık Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/833

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Başmüfettişliklerine Bakanlık Müfettişleri Yusuf ÖZTÜRK, Aydın SARI, Yener MALLI, Nurullah Cemal KEMALOĞLU, Özcan ALTINTAŞ, Talip BAHADIR, Akif BAYRAM, Recep UZ, Mustafa KUMAŞCI, Zahrettin Faruk KORKMAZ, Bayram İzzet TAŞCI, Fatih TAN, Ahmet ÖZDEMİR, Sedat VAHAPOĞLU, Sinan ÇETİNUS, Erol YILMAZ, Yasin KEMERTAŞ, Kenan BOZKURT ve Çağatay KURT'un atanmaları, 657 sayılı Kanun'un 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

29/10/2011

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                       Prof. Dr. Recep AKDAĞ

                  Başbakan                                             Sağlık Bakanı

——  ——

             Sağlık Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/834

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Başmüfettişliklerine Bakanlık Müfettişleri Yusuf ADIGÜZEL, Eray KAPLAN, Ata TOSUN, Ali KESKİN, Yaşar Ziya ESER, Ali KILINÇ, Serkan GÜNLER, Cengiz YİĞİT, Mutlu GÜNER, Özlem DAYLAN, Çağrı ÖZYİĞİT, İbrahim GÜVENÇ, AladdinÖZDEMİR, Ahmet EMEÇ, Hüseyin POLAT, Erkan HACIFAZLIOĞLU, Şahin SAVAŞ, Turan DEVECİ, Levent ERDEMİR, Selahattin DAĞISTANLI, Ahmet Hikmet ALGAN, Akan DİLMEN ve Birol TAŞDEMİR'in atanmaları, 657 sayılı Kanun'un 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

29/10/2011

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                       Prof. Dr. Recep AKDAĞ

                  Başbakan                                             Sağlık Bakanı

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET