gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AYHAN ÇİFTÇİ BAYINDIRLIK BAKANI MÜŞAVİRLİĞİNE ATANDI

Atama kararı 30.11.2010 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı.

30 Kasım 2010 Salı 09:34

30 Kasım 2010 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 27771
ATAMA KARARI
             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2010/400
             1 – Bakanlık Müşaviri İrfan ÖNAL'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,
             Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Ayhan ÇİFTÇİ'nin atanması,
             657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.
29/11/2010
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Mustafa DEMİR
                  Başbakan                                  Bayındırlık ve İskan Bakanı
 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET