gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI, ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR, GENÇLİK VE SPOR, GÜMRÜK VE TİCARET İLE ORMAN VE SU

Başbakan Yardımcılığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Gümrük ve Ticaret ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

21 Mart 2012 Çarşamba 06:30

   Başbakan Yardımcılığından:

             Karar Sayısı : 2012/196

             1 – Hazine Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğüne Ali ARSLAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

                                                                                  20/3/2012

                                                                                                                                         Abdullah GÜL

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Ali BABACAN

                  Başbakan                                       Başbakan Yardımcısı

—— • ——

             Başbakan Yardımcılığından:

             Karar Sayısı : 2012/197

             1 – Hazine Müsteşarlığında açık bulunan l inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne Selim YEŞİLBAŞ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

                                                                                  20/3/2012

                                                                                                                                         Abdullah GÜL

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Ali BABACAN

                  Başbakan                                       Başbakan Yardımcısı

—— • ——

             Başbakan Yardımcılığından:

             Karar Sayısı : 2012/198

             1 – Hazine Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığına Korhan ERDOĞAN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncımaddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

                                                                                  20/3/2012

                                                                                                                                         Abdullah GÜL

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Ali BABACAN

                  Başbakan                                       Başbakan Yardımcısı

—— • ——

             Başbakan Yardımcılığından:

             Karar Sayısı : 2012/199

             1 – Hazine Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığına Edip YILMAZ'ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

                                                                                  20/3/2012

                                                                                                                                         Abdullah GÜL

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Ali BABACAN

                  Başbakan                                       Başbakan Yardımcısı

—— • ——

             Başbakan Yardımcılığından:

             Karar Sayısı : 2012/200

             1 – Hazine Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Ali ERTUNÇ'un atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

                                                                                  20/3/2012

                                                                                                                                         Abdullah GÜL

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Ali BABACAN

                  Başbakan                                       Başbakan Yardımcısı

—— • ——

             Başbakan Yardımcılığından:

             Karar Sayısı : 2012/201

             1 – Hazine Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Dr. Mustafa DURAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

                                                                                  20/3/2012

                                                                                                                                         Abdullah GÜL

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Ali BABACAN

                  Başbakan                                       Başbakan Yardımcısı

—— • ——

             Başbakan Yardımcılığından:

             Karar Sayısı : 2012/202

             1 – Hazine Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Tahir CANATAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

                                                                                  20/3/2012

                                                                                                                                         Abdullah GÜL

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Ali BABACAN

                  Başbakan                                       Başbakan Yardımcısı

—— • ——

             Başbakan Yardımcılığından:

             Karar Sayısı : 2012/203

             1 – Hazine Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdür Yardımcılığına Hayrettin DEMİRCAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

                                                                                  20/3/2012

                                                                                                                                         Abdullah GÜL

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Ali BABACAN

                  Başbakan                                       Başbakan Yardımcısı

—— • ——

             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/194

             1 – Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Fazıl ŞENEL'in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

                                                                                  20/3/2012

                                                                                                                                         Abdullah GÜL

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Taner YILDIZ

                  Başbakan                              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

             Gençlik ve Spor Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/195

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdür Yardımcılığına İbrahim DEMİRER'in atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

                                                                                  20/3/2012

                                                                                                                                         Abdullah GÜL

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                  Suat KILIÇ

                  Başbakan                                     Gençlik ve Spor Bakanı

—— • ——

             Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/204

             1 – Açık bulunan;

             1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Gümrükler Genel Müdür Yardımcılığına Yakup SEFER'in,

             1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Ömer Osman MOROĞLU'nun,

             1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Arslan AĞCA'nın,

             1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne Tevfik USTA'nın,

             1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne RagibeCOŞKUN'un,

             1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne Kaptan KILIÇ'ın,

             1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne MuratKAHRAMAN'ın,

             1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne FarukTÖREMİŞ'in,

             1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne MehmetKARABAĞ'ın,

             1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne SerkanIŞIK'ın,

             1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne Hasan EKEN'in,

             1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne AdnanKORKMAZ'ın,

             1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne MüslümYALÇIN'ın,

             1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne MustafaŞAHİN'in,

             Atanmaları 657 sayılı Kanunun 59, 60, 68/B, 74 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

                                                                                  20/3/2012

                                                                                                                                         Abdullah GÜL

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Hayati YAZICI

                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——

             Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/205

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına MustafaARI'nın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

                                                                                  20/3/2012

                                                                                                                                         Abdullah GÜL

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET