gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BAŞBAKANLIK, AVRUPA, ÇALIŞMA. ÇEVRE. ENERJİ VE SAĞLIK BAKANLIKLARINDA ATAMALAR

Başbakanlık ile Avrupa Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Sağlık Bakanlıklarına yeni atamalar yapıldı

23 Ekim 2014 Perşembe 00:47
BAŞBAKANLIK, AVRUPA, ÇALIŞMA. ÇEVRE. ENERJİ  VE SAĞLIK BAKANLIKLARINDA ATAMALAR

Başbakanlık ile Avrupa Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Sağlık Bakanlıklarına yeni atamalar yapıldı.


Başbakanlık ile Avrupa Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik,Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Sağlık Bakanlıklarına AitAtama Kararları

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2014/1067

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ekgöstergeli Isparta İl Müftülüğüne Galip AKIN’ın atanması, 657 sayılıKanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesigereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.

22/10/2014

                                                                                                                                    RecepTayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

        AhmetDAVUTOĞLU

                  Başbakan

—— • ——

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2014/1088

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ekgöstergeli Başbakanlık Müşavirliğine Ali ÖZTÜRK’ün atanması, 657 sayılıKanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesigereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.

22/10/2014

                                                                                                                                    RecepTayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

        AhmetDAVUTOĞLU

                  Başbakan

—— • ——

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2014/1089

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ekgöstergeli Başbakanlık Müşavirliğine Bünyamin KORKMAZ’ın atanması, 657sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesigereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.

22/10/2014

                                                                                                                                    RecepTayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

        AhmetDAVUTOĞLU

                  Başbakan

—— • ——

Avrupa Birliği Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/1070

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ekgöstergeli Bakanlık Müşavirliğine Ahmet Can TURPÇU’nun atanması, 657 sayılıKanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesigereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Avrupa Birliği Bakanı yürütür.

22/10/2014

                                                                                                                                    RecepTayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

        AhmetDAVUTOĞLU                                 VolkanBOZKIR

                  Başbakan                                      AvrupaBirliği Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/1071

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ekgöstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Ali AYBEY’in atanması, 657 sayılıKanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesigereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

22/10/2014

                                                                                                                                    RecepTayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

        AhmetDAVUTOĞLU                                   FarukÇELİK

                  Başbakan                           Çalışmave Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/1072

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ekgöstergeli Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne, Muhammet ECEL’in atanması,657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesigereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

22/10/2014

                                                                                                                                    RecepTayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

        AhmetDAVUTOĞLU                                İdrisGÜLLÜCE

                  Başbakan                                   Çevreve Şehircilik Bakanı

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/1073

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ekgöstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Hüseyin YÜRÜK’ün atanması 657 sayılı Kanunun59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesigereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

22/10/2014

                                                                                                                                    RecepTayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

        AhmetDAVUTOĞLU                                İdrisGÜLLÜCE

                  Başbakan                                   Çevreve Şehircilik Bakanı

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/1074

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeliBakanlık Müşavirliğine, Yavuz SUBAŞI’nın atanması 657 sayılı Kanunun 59 ve60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesigereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

22/10/2014

                                                                                                                                    RecepTayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

        AhmetDAVUTOĞLU                                İdrisGÜLLÜCE

                  Başbakan                                   Çevreve Şehircilik Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/1075

1 – Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel MüdürlüğüYönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Mehmet KONUK’un yenidenatanması 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2477sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

22/10/2014

                                                                                                                                    RecepTayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

        AhmetDAVUTOĞLU                                  TanerYILDIZ

                  Başbakan                              Enerjive Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/1076

1 – Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel MüdürlüğüYönetim Kurulu Üyeliğine Ömer KOCA’nın yeniden atanması, 233 sayılıKanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesigereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

22/10/2014

                                                                                                                                    RecepTayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

        AhmetDAVUTOĞLU                                  TanerYILDIZ

                  Başbakan                              Enerjive Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/1077

1 – Açık bulunan Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. GenelMüdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Abdulvahit  FİDAN’ın atanması,233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2477 sayılıKanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

22/10/2014

                                                                                                                                    RecepTayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

        AhmetDAVUTOĞLU                                  TanerYILDIZ

                  Başbakan                              Enerjive Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/1078

1 – Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. GenelMüdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yer Genel MüdürYardımcısı Mehmet Feridun ALAK’ın atanması 233 sayılı Kanun HükmündeKararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

22/10/2014

                                                                                                                                    RecepTayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

        AhmetDAVUTOĞLU                                  TanerYILDIZ

                  Başbakan                              Enerjive Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/1094

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ekgöstergeli Bakanlık Müşavirliğine Müsteşar Yardımcısı Dr. Ekrem ATBAKAN’ın atanması,657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesigereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

22/10/2014

                                                                                                                                    RecepTayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

        AhmetDAVUTOĞLU                         MehmetMÜEZZİNOĞLU

                  Başbakan                                             SağlıkBakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/1095

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ekgöstergeli Müsteşar Yardımcılığına Uzm. Dr. Mehmet BAKAR’ın atanması,657 sayılı Kanunun 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesigereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

22/10/2014

                                                                                                                                    RecepTayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

        AhmetDAVUTOĞLU                         MehmetMÜEZZİNOĞLU

                  Başbakan                                             SağlıkBakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/1096

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ekgöstergeli Müsteşar Yardımcılığına Dr. Şuayıp BİRİNCİ’nin atanması,657 sayılı Kanunun 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesigereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

22/10/2014

                                                                                                                                    RecepTayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

        AhmetDAVUTOĞLU                         MehmetMÜEZZİNOĞLU

                  Başbakan                                             SağlıkBakanı

 

Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET