gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BAYINDIRLIK VE İSKAN, ULAŞTIRMA, TARIM VE KÖYİŞLERİ İLE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIKLARINA AİT ATAMA KA

Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına ait Atama Kararları 07.05.2011 tarihinde yayınlandı.

07 Mayıs 2011 Cumartesi 10:18


Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/355
1 – Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Tapu ve Kadastro İstanbul Bölge Müdürlüğüne, Tapu ve Kadastro Konya Bölge Müdürü Sedat CÖMERTOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Bayındırlıkve İskan Bakanı yürütür.
6/5/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mustafa DEMİR
Başbakan Bayındırlık ve İskan Bakanı
—— • ——
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/356
1 – Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Konya Tapu ve KadastroBölge Müdürlüğüne Tugay KAYA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Bayındırlıkve İskan Bakanı yürütür.
6/5/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mustafa DEMİR
Başbakan Bayındırlık ve İskan Bakanı
—— • ——
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/357
1 – Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli I. Hukuk Müşavirliğine Mahmut TAŞÇI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleriile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Bayındırlıkve İskan Bakanı yürütür.
6/5/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mustafa DEMİR
Başbakan Bayındırlık ve İskan Bakanı
—— • ——
Ulaştırma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/358
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 6400 ek göstergeli Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. Genel Müdürüve Yönetim Kurulu Başkanlığına Selim DURSUN’un atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 74 üncü maddeleri ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.
6/5/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Habib SOLUK
Başbakan Ulaştırma Bakanı
—— • ——
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/337
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Personel Genel Müdür Yardımcılığına, Mehmet ŞENTÜRK’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
6/5/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Mehdi EKER
Başbakan Tarım ve KöyişleriBakanı
—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/338
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Şırnak İl Kültürve Turizm Müdürlüğüne, Teymur EROL’un atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B, 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanıyürütür.
6/5/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Ertuğrul GÜNAY
Başbakan Kültür ve TurizmBakanı

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET