gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BİREYSEL EMEKLİLİKTE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

BİREYSEL Emeklilik Yasa Tasarısı'nda yapılan değişiklikle, 29 Mayıs 2012 tarihînden itibaren sistemden ayrılanlar, yeniden girmek istediklerinde aldıkları birikim tutarına ulaşıncaya kadar yüzde 25 lik devlet katkısından yararlanamayacak. 1NN

04 Haziran 2012 Pazartesi 10:03

  

YAPI Kredi Emeklilik Genel Müdürü Taylan Türkölmez, bireysel emeklilikten çıkanların yeniden girmeleri halinde, devlet katkısından yararlanamamalanna yönelik düzenlemenin, sistemden çıkışlan engellemek için konduğunu belirterek, şunları söyledi: "Maliye Bakanlığı, vergi teşvikinden yararlansın, yararlanmasın geçmişte sistemden çıkan herkesin, anapara üzerinden yapılan stopaj kesintilerini iade edeceğini açıkladı. Yeni yasada da zaten sistemdeki mevcut katılımcılar için toplu paradan stopaj kesintisi kalkıyor, sadece getiriden kesintiye geçiliyor. Bu durum sistemden çıkışları artırabilir. Örneğin, katılımcı, 'nasıl olsa getiri üzerinden stopaj kesilecek, birikimimi alıp, sistemden çıkayım; yüzde 25'lik devlet katkısından yararlanmak için yasa uygulamaya girdiğinden yeninden sisteme katilırım' diyebilir. Hem bunun önüne geçmek hem de katılımcıları sistemde tutmak için bu madde, tasarıya kondu." Amaç katılımcıları sistemde tutmak.

CEO Cemal Kişmir, bireysel emeklilik sisteminden ayrılmalarda katüımcıların hem anapara üzerinden hem de getirişi üzerinden kesinti yapıldığını belirterek, şunları söyledi: "Maliye Bakanlığı, yeni düzenleme ile sadece getiri üzerinden stopaj kesintisi yapılacağını, geçmişte anara üzerinden yapılan kesintüerin ise iade edileceğini açıkladı. Kişiler aynldığında aldığı paranın ne kadarı anaparaydı, ne kadarı ana paranın getirişiydi bunun hesaplamasını emeklilik şirketleri yapıp, Maliye'ye bildirecek. Maliye'de ödemeyi yapacak. Yeni yasa ile 29 Mayıs tarihinden itibaren bireysel emeklilikten çıkanlara, 3 yıl içinde tekrar sisteme dönmeleri durumunda, ayrılış tarihinde elde ettiği birikim tutarına ulaşıncaya kadar devlet katkısı ödenmeyecek. Burada amaç katılımcıları, mümkün olduğunca sistemde tutmaya çalışma. Çünkü, sistemdeki toplam katılımcıların yüzde 12'sini biz her sene kaybediyoruz. Girişler daha fazla olduğu için de sistemi sürekli büyüyor görüyoruz."  BİREYSEL Emeklilik Sistemi'nden (BES) ayrılanlar yüzde 15'lik stopaj kesintisini geri alabilecek, 29 Mayıs tarihinden itibaren çıkacak olanlar ise sisteme yeniden girdiklerinde yüzde 25'lik devlet katkısından yararlanamayacak. 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilerek, Meclis gündemine gelen Bireysel Emeklilik Yasa Tasansı'nda yeni değişikliklere gidildi. Buna göre, BES'ten erken çıkışlarda yapılan yüzde 15'lik stopaj kesintisi ayrılanlara iade edilecek. Bugüne kadar sistemden 10 yıldan önce aynlanlardan ana para dahil, tüm birikimleri üzerinden yüzde 15 stopaj kesintisi yapılıyordu ve bu durum mahkemelere de konu olmuştu. Yeni yasamn uygulamaya girmesi ile sadece birikimlerin getirişi stopaja tabi tutulacak, anaparadan yapılan kesintiler ise geçmişte ayrılanlara iade edilecek. Bu durum, birikimli hayat sigortasından ayrılanlar için de geçerli olacak. 

Çıkış zorlaştırıyor 

Yeni yasa bundan sonra sistemden çıkışları da zorlaştırıyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tasarıya eklenen yeni bir maddeye göre; hem mevcut katilımcılar, hem de 29 Mayıs 2012 tarihi itibariyle bireysel emekliliğe dahil olanlar erken aynlıp, 3 yıl içinde yeniden sisteme geri dönerlerse, aynldıklarında aldıkları birikim tutarına ulaşıncaya kadar yüzde 25'lik devlet katkısından yararlanamayacaklar. Sisteme yeniden giren katılımcılar birikim tutarına ulaştıklarında ancak devlet katkısına hak kazanabilecekler. Katkı yatırıma yönlendirilecek Meclis gündemine gelen yasa tasarısı bireysel emeklilik kablımcüarının yararlanacağı devlet katkısını ve bu katkının nasü değerlendirileceğini de tanımladı. BES'e katılan herkes yüzde 25'lik devlet katkısından yararlanabilecek ve bu katkı, Hazine Müsteşarlığı tarafından ödenecek, katıhmaların kendi hesaplanndan ayrı bir hesapta takip edilecek. Devletin yüzde 25'lik katkısı ise yine Hazine'nin belirleyeceği yatırım araçları aracılığı ile yatırıma yönlendirilecek.

HÜRRİYET 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET