gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BİRİNCİ SINIF MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİNE YÜKSELTİLMELER

İçişleri Bakanlığı Encümeninin 29/11/2010 tarih ve 2010/01 sayılı kararı ile birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmiştir. Karar 11.12.2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

11 Aralık 2010 Cumartesi 04:12
Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilmeler

KURUL KARARI
İçişleri Bakanlığından:
             İçişleri Bakanlığı Encümeninin 29/11/2010 tarih ve 2010/01 sayılı kararı ile;
             1. Aşağıda sicil numarası, adı, soyadı, görev yeri ve unvanı yazılı olan 2 mülki idare amirinin 30/11/2010 tarihinden geçerli olmak üzere Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine yükseltilmelerine;
 
Sıra No
Sicil No
Adı
Soyadı
Görev Yeri
Unvanı
1
13662
Yakup
VATAN
Bakırköy Kaymakamlığı
Kaymakam
2
16067
Şeref
ATAKLI
I.Hukuk Müşavirliği
Hukuk Müşaviri
 
             2. Aşağıda sicil numarası, adı, soyadı, görev yeri ve unvanı yazılı olan 1 mülki idare amirinin 30/11/2008 tarihinden geçerli olmak üzere Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine yükseltilmesine;
 
Sıra No
Sicil No
Adı
Soyadı
Görev Yeri
Unvanı
1
17790
Mustafa Cem
TOKER
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Mülkiye Başmüfettişi
 
             karar verilmiştir.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET